Znamy reprezentantów Uczelni

Znamy reprezentantów Uczelni

8.05.2014

Uczelniana Kapituła Czerwonej Róży pod przewodnictwem prof. Marcina Gruchały, prorektora ds. studenckich wyłoniła 6 maja br. w eliminacjach wewnątrzuczelnianych kandydatów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do finału konkursu o nagrodę Czerwonej Róży organizowanego przez Stowarzyszenie Czerwonej Róży. Zwycięzcą w kategorii najlepszy student został Mikołaj Frankiewicz – student V r. kierunku lekarskiego, a w kategorii najlepsze koło naukowe zwyciężyło Studenckie Koło Naukowe Oncoteam działające przy Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej.

Statuetka będąca symbolem piękna, doskonałości i bogatych tradycji pomorskiego środowiska akademickiego od ponad 50 lat trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów. Reprezentowanie Uczelni w konkursie to wielkie wyróżnienie i zaszczyt, będący podsumowaniem długoletniej pracy.

Udział w konkursie wzięli również:

  • Damian Kaufmann – student VI r. kierunku lekarskiego oraz
  • Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Prewencji i Dydaktyki
  • Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii
  • Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Biofarmacji i Farmakodynamiki

Statuetka Czerwonej Róży trafia do rąk wybitnych i najbardziej wyróżniających się studentów i kół naukowych Trójmiasta. By wygrać, trzeba mieć talent, być zdolnym i pracowitym. W konkursie liczy się wysoka średnia, aktywność społeczna i pozanaukowa.

Na laureatów, poza splendorem i przepustką do kariery, którą daje statuetka Czerwonej Róży, czekają również cenne nagrody. Najlepszy student może przesiąść się z komunikacji miejskiej do własnego samochodu, a pozostali zwycięzcy podreperują swój budżet. Zwycięzca konkursu – najlepszy żak Trójmiasta, będzie brał udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszego studenta RP – Primus Inter Pares.