Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2013/2014Wręczenie dyplomów doktora ...

Wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i promocje doktorskie

29.10.2013

Tradycyjnie w Dworze Artusa odbyła się 25 października br. uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego nauk medycznych i doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych oraz uroczysta promocja na stopień naukowy doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu i doktora nauk farmaceutycznych doktorantów Wydziałów Lekarskiego, Nauk o Zdrowiu i Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W uroczystości uczestniczył zespół promocyjny w składzie: rektor prof. Janusz Moryś, prorektor ds. klinicznych prof. Andrzej Basiński, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia prof. Leszek Bieniaszewski, dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw. GUMed, dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. Wiesław Sawicki, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. Piotr Lass oraz 32 promotorów Wydziału Lekarskiego, 10 promotorów Wydziału Nauk o Zdrowiu i 13 promotorów Wydziału Farmaceutycznego.

Uroczystość rozpoczął Rektor powitaniem gości, promotorów i doktorantów, które uświetniło odpalenie feluki. Po przemówieniu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktora habilitowanego.

Dziekani odczytali treść dyplomu i gratulując wręczali je habilitantom. Dziekan Wydziału Lekarskiego wręczyła dyplomy doktora habilitowanego nauk medycznych osiemnastu doktorom: dr hab. Wioletcie Barańskiej-Rybak, dr. hab. Michałowi Chmielewskiemu, dr hab. Alicji Dąbrowskiej-Kugackiej, dr. hab. Marcinowi Fijałkowskiemu, dr hab. Iwonie Inkielewicz-Stępniak, dr. hab. Jerzemu Jankauowi, dr. hab. Grzegorzowi Kozerze, dr. hab. Krzysztofowi Kuziemskiemu, dr hab. Joannie Kwiatkowskiej, dr hab. Magdalenie Lange, dr hab. Natalii Marek-Trzonkowskiej, dr. hab. Tomaszowi Mazurkowi, dr hab. Marii Mazurkiewicz-Bełdzińskiej, dr hab. Katarzynie Sikorskiej, dr. hab. Jackowi Sznurkowskiemu, dr hab. Małgorzacie Świątkowskiej-Freund, dr. hab. Bartoszowi Wasągowi i dr hab. Katarzynie Zorenie.

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego wręczył dyplomy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych trzem doktorom: dr hab. Agnieszce Jankowskiej-Kulawy, dr. hab. Arkadiuszowi Piotrowskiemu i dr hab. Magdalenie Prokopowicz.

Prof. Moryś złożył gratulacje nowym samodzielnym pracownikom nauki. Życzył im dalszych sukcesów naukowych.

Promocji 46 doktorantów Wydziału Lekarskiego dokonała dziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw. GUMed, 16 doktorantów Wydziału Farmaceutycznego dziekan prof. Wiesław Sawicki, a 12 doktorantów Wydziału Nauk o Zdrowiu dziekan prof. Piotr Lass.

Doktoranci otrzymali dyplomy z rąk swoich promotorów, a doktorantom, których promotorzy byli nieobecni, dyplomy wręczali dziekani. O oprawę muzyczną zadbał Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego im. T. Tylewskiego pod dyrekcją mgr Jerzego Szarafińskiego.

_DSC8628.JPG
_DSC8629.JPG
_DSC8631.JPG
_DSC8632.JPG
_DSC8633.JPG
_DSC8634.JPG
_DSC8635.JPG
_DSC8638.JPG
_DSC8639.JPG
_DSC8641.JPG
_DSC8642.JPG
_DSC8644.JPG
_DSC8646.JPG
_DSC8649.JPG
_DSC8650.JPG
_DSC8652.JPG
_DSC8655.JPG
_DSC8658.JPG
_DSC8661.JPG
_DSC8662.JPG
_DSC8665.JPG
_DSC8667.JPG
_DSC8669.JPG
_DSC8672.JPG
_DSC8678.JPG
_DSC8680.JPG
_DSC8681.JPG
_DSC8683.JPG
_DSC8689.JPG
_DSC8693.JPG
_DSC8696.JPG
_DSC8697.JPG
_DSC8700.JPG
_DSC8705.JPG
_DSC8706.JPG
_DSC8710.JPG
_DSC8711.JPG
_DSC8712.JPG
_DSC8714.JPG
_DSC8715.JPG
_DSC8718.JPG
_DSC8720.JPG
_DSC8721.JPG
_DSC8722.JPG
_DSC8723.JPG