Zagranicznie we Wróblówce

Zagranicznie we Wróblówce

30.09.2013

Ponad sześciuset nowo przyjętych studentów obcokrajowców, w tym dwustu z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, spotkało się 27 września br. w leśniczówce “Wróblówka” na największej w województwie pomorskim imprezie integracyjnej dla studentów zagranicznych. Zorganizowały ją już po raz czwarty: Akademia Sztuk Pięknych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański w ramach projektu Study in Pomorskie studyinpomorskie.eu.

Znaczną grupę stanowili studenci Programu Erasmus przyjeżdżający w ramach wymiany międzynarodowej. Były pokazy kaszubskich tańców ludowych, ognisko, muzyka i stoły pełne regionalnych przysmaków. Studenci wzięli udział w licznych konkursach oraz poznali główne tradycje kaszubskie, w tym zażywanie tabaki. Na imprezie pojawili się przedstawiciele władz wszystkich uczelni, Erasmus Student Network i ESMUG oraz pracownicy uczelni współpracujący przy programie Erasmus. Gdański Uniwersytet Medyczny reprezentowali: rektor prof. Janusz Moryś, dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Maria Dudziak, opiekun pierwszego roku English Division dr Sławomir Wójcik oraz uczelniany koordynator LLP-Erasmus Ewa Kiszka.

_1030970.JPG
_1030976.JPG
_1040025.JPG
wroblowa.JPG
wroblowa2.JPG
wroblow4.JPG
nowa_roblowa_2.JPG
nowe_wroblowa.JPG