"Professor KNOW" w GUMed

"Professor KNOW" w GUMed

27.09.2013

know.png

“Rule-based models of the interplay between genetic and environmental factors in childhood allergy” to tytuł wykładu prof. Jana Komorowskiego z Uppsala University, który będzie można usłyszeć 3 października br. o godzinie 10.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Farmaceutycznego (al. Hallera 107). W swoim wykładzie Gość przedstawi aplikację metod analizy bioinformatycznej do identyfikacji korelacji między czynnikami środowiskowymi a genetycznymi odpowiedzialnymi za rozwój chorób o podłożu alergicznym u dzieci.

Prof. Jan Komorowski reprezentuje Department of Cell and Molecular Biology. Jest matematykiem i profesorem bioinformatyki. Jego zainteresowania skupiają się na analizie ekspresji genów oraz interakcji gen – produkt genu i ich modelowaniu na postawie danych z metod wysokoprzepustowych.

Wykład odbędzie się w ramach cyklu “Professor KNOW”.