Dyrektor Biblioteki Głównej ponownie wybrana

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2012/2013Dyrektor Biblioteki Głównej...

Dyrektor Biblioteki Głównej ponownie wybrana

27.09.2013

mgr inż. Anna Grygorowicz
mgr inż. Anna Grygorowicz

Mgr inż. Anna Grygorowicz, dyrektor Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została wybrana na członka Rady Wykonawczej KDBASP na kolejną kadencję 2013-2017. Wybory zostały przeprowadzone podczas zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, który odbył się w dniach 19-20 września br. w Katowicach.

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich jest organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie. Jej celem jest m.in.: wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych dla dobra publicznego i korzyści społecznej.