Studia czas zacząć

Studia czas zacząć

26.09.2013

Rozpoczął się rok akademicki dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych wszystkich kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Ślubowanie złożyło 505 studentów pierwszych lat: dietetyki, elektroradiologii, fizjoterapii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i zdrowia środowiskowego. Uroczystość odbyła się 25 września br. w sali im. prof. Stanisława Hillera.

Immatrykulację prowadziła mgr Agata Flis, opiekun studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku pielęgniarstwo.

W uroczystości udział wzięli: prof. Janusz Moryś – rektor GUMed; prof. Leszek Bieniaszewski – prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia oraz prodziekani WNoZ: prof. Lidia Wolska, dr Rita Hansdorfer-Korzon, dr Janina Książek – kierownik Oddziału Pielęgniarstwa.

Rektor GUMed powitał nowo przyjętych studentów w gronie społeczności akademickiej i zaprezentował dane dotyczące rozwoju Uczelni oraz bazy klinicznej. Zachęcał do wytężonej pracy nad studiami i własnym rozwojem, prezentował możliwości wymiany międzynarodowej a także liczne organizacje studenckie działające w GUMed.

Głos zabrali także prof. Leszek Bieniaszewski, dr Janina Książek i dr Rita Hansdorfer-Korzon. W swoich wystąpieniach wyrażali zadowolenie z faktu, że tak wielu studentów wybrało studia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, zapewniali o wysokiej jakości nauczania, o możliwościach wyboru zajęć i kół zainteresowań oraz podkreślali konieczność współodczuwania z pacjentami. Wyrazili także nadzieję, że spośród osób obecnie rozpoczynających studia będzie się wywodziła w przyszłości najlepsza kadra szeroko rozumianego systemu ochrony zdrowia.

Mgr Anna Wonaszek, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku powitała szczególnie serdecznie studentów rozpoczynających studia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Z ramienia Uczelnianego Samorządu Studenckiego głos zabrała Bogumiła Sutkowska, studentka zdrowia publicznego.

Uroczystość zakończyła się wspólnym odsłuchaniem hymnu studenckiego Gaudeamus Igitur.

_DSC7809.JPG
_DSC7812.JPG
_DSC7813.JPG
_DSC7814.JPG
_DSC7816.JPG
_DSC7820.JPG
_DSC7821.JPG
_DSC7823.JPG
_DSC7824.JPG
_DSC7827.JPG
_DSC7832.JPG
_DSC7835.JPG
_DSC7840.JPG
_DSC7843.JPG
_DSC7845.JPG
_DSC7848.JPG
_DSC7850.JPG
_DSC7851.JPG
_DSC7854.JPG
_DSC7856.JPG
_DSC7858.JPG
_DSC7860.JPG
_DSC7861.JPG
_DSC7864.JPG
_DSC7865.JPG
_DSC7866.JPG
_DSC7869.JPG
_DSC7871.JPG
_DSC7875.JPG
_DSC7877.JPG