Sukces studenta MWB UG i GUMed

Sukces studenta MWB UG i GUMed

23.07.2013

dyplom_pawel_bolonia.jpg

Paweł Bieniasz-Krzywiec, student drugiego roku studiów drugiego stopnia Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed został wyróżniony nagrodą za najlepszą prezentację w konkursie im. profesora Jerzego Popinigisa, który odbył się w ramach “8th Forum on Oxidative Stress and Aging” w dniach 12-14 czerwca br. w Bolonii.

W konkursie zorganizowanym przez profesora Michała Woźniaka oraz profesora Giorgio Lenaz uczestniczyli młodzi naukowcy z Polski oraz Włoch. Prezentacje oceniane były przez jury złożone ze specjalistów z Japonii, Włoch, Holandii oraz Polski.

Zwycięska praca zatytułowana “Impact of cell culturing conditions on expression of nitrosooxidative stress-induced genes in cellular model of Osteosarcoma” jest częścią projektu “Novel three-dimensional osteosarcoma and osteoblast cultures influence oxidative and nitrosative stress and regulate changes in expression of growth factor receptors in cultures supplemented with growth factors” realizowanego w ramach programu HOMING PLUS, który jest finansowany z funduszy strukturalnych UE.

Opiekunami naukowymi studenta są dr Karolina Siwicka z Katedry i Zakładu Chemii Medycznej oraz Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed i prof. Michał Żmijewski z Katedry i Zakładu Histologii GUMed.