Nowy członek korespondent PAU

Nowy członek korespondent PAU

17.07.2013

prof. dr hab. med. Jacek Jassem
prof. dr hab. med. Jacek Jassem

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed został wybrany 22 czerwca br. przez Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności na członka korespondenta. Dyplomy powołania nowo wybranym członkom zostaną wręczone na Uroczystym Posiedzeniu Naukowym PAU, które odbędzie się 16 listopada br.