Sukces naukowca GUMed

Sukces naukowca GUMed

12.07.2013

dr Miłosz Jaguszewski
dr Miłosz Jaguszewski

Dr Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego został laureatem Grantu dla Młodych Naukowców pod patronatem “Klubu 30” PTK.

“Klub 30” jest strukturą Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, założoną w 1994 roku z inicjatywy prof. Leszka Ceremużyńskiego jako forum integracji dla młodych polskich kardiologów, którzy osiągnęli znaczący międzynarodowy sukces naukowy przed 40 rokiem życia i publikują prace w recenzowanych pismach z listy filadelfijskiej. Głównym celem działania Klubu jest integracja środowiska młodych polskich kardiologów poprzez wzajemne spotkania, informowanie się o prowadzonych badaniach naukowych, dzielenie się inspirującymi pomysłami badawczymi. Formami działania Klubu są spotkania wiosenne (z prezentacją nowo przyjętych członków), wyjazdowe w trakcie corocznego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz sesje naukowe w trakcie kongresów PTK.

Od 2013 roku dr Jaguszewski jest członkiem “Klubu 30” PTK.