O najnowszych trendach w kardiologii i nie tylko

O najnowszych trendach w kardiologii i nie tylko

28.06.2013

Najnowszym trendom w kardiologii, prewencji sercowo-naczyniowej i kardiochirurgii będzie poświęcone polsko-amerykańskie sympozjum, którego organizatorem jest Oddział Gdański PTK wraz z I Katedrą i Kliniką Kardiologii GUMed. Spotkanie odbędzie się 3 lipca 2013 roku w Atheneum Gedanese Novum w sali im. Profesora Olgierda Narkiewicza (Gdańsk, al. Zwycięstwa 41/42) w godz. 9-12.

Gośćmi będą profesorowie: Cohn, El Shahawy, Roberts, Kelly, Wenger, znani kardiolodzy i specjaliści medycyny sercowo-naczyniowej. Wstęp bezpłatny. Wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna.