Tuż za podium

Tuż za podium

18.09.2012

Czwarte miejsce zajęli absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w jesiennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Na pierwszym miejscu znaleźli się stażyści z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 1106 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 136.5 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 173 a minimalny 60 punktów. Osiemdziesięciu czterech lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 110 punktów. Wśród 181 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 129.7 punktu (minimum – 81, a maksimum 172). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 196 – 4 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.