Doktorantki GUMed nagrodzone

Doktorantki GUMed nagrodzone

14.09.2012

Magdalena Buszewska-Forajta i Joanna Raczak-Gutknecht, doktorantki Zakładu Biofarmacji i Farmakokinetyki Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostały laureatkami konkursu na najlepsze prezentacje posterowe 29 Międzynarodowego Sympozjum Chromatograficznego (29th International Symposium on Chromatography). Sympozjum odbyło się w dniach 9-13 września br. w Toruniu.

MB-F.jpeg
J.R-G.jpeg