Otorynolaryngolodzy obradowali w Gdańsku

Otorynolaryngolodzy obradowali w Gdańsku

14.09.2012

Tysiąc dwustu lekarzy z Polski oraz krajów europejskich, m.in. z Niemiec, Białorusi i Ukrainy uczestniczyło w dniach 5-8 września 2012 r. w 45. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Jednym z organizatorów była Katedra i Klinika Otolaryngologii GUMed a prof. Czesław Stankiewicz, jej kierownik, był przewodniczącym komitetów organizacyjnego i naukowego. Zjazd odbył się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej “Ołowianka”.

Zgłoszono 289 prezentacji, które przedstawiono podczas sesji plenarnych oraz plakatowych. W 10 sesjach wykładowych uczestniczyli wykładowcy z krajów europejskich i USA (21 osób) oraz z Polski, w tym liczne grono pracowników Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. Jerzy Lasek, dr Barbara Drogoszewska, prof. Wojciech Biernat, dr Paweł Lipowski, dr Dariusz Tomaszewski, dr Marta Majewska). Prof. Jerzy Lasek wygłosił wykład inauguracyjny pt. “Urazy jako wyzwanie współczesnej medycyny”. Honorowy patronat nad Zjazdem objął prof. dr hab. med. Janusz Moryś, rektor GUMed, który podczas uroczystego otwarcia przywitał uczestników, życzył owocnych obrad oraz miłego pobytu w naszym mieście.

Jako tematy główne omawiano zagadnienie chorób infekcyjnych w otolaryngologii, przede wszystkim pod kątem racjonalnej antybiotykoterapii oraz zakażeń głębokich przestrzeni szyi. Temat “chirurgia laserowa w otolaryngologii” był okazją do omówienia możliwości tej techniki chirurgicznej w leczeniu nowotworów górnych dróg oddechowych oraz chorób nienowotworowych. O postępie w chirurgii laserowej w naszej specjalności mówiono na sesji wykładowej zagranicznej z udziałem najwybitniejszych specjalistów europejskich (m.in. prof. Jochen Werner z Marburga). Choroby strzemiączka – zagadnienie niezwykle interesujące jako problem chirurgiczny – były tematem kilku sesji, w tym wykładowej z udziałem m.in. absolwenta naszej Uczelni, doc. Andrzeja Żarowskiego, pracującego wraz z prof. Erwinem Offeciersem w Antwerpii. Przedstawiono także trzy prace z Kliniki Otolaryngologii GUMed na temat biologii molekularnej zmian oto sklerotycznych. Tematami cieszącymi się największym zainteresowaniem zarówno autorów doniesień jak i uczestników były urazy w otolaryngologii oraz choroby gruczołów ślinowych. Zagadnienie urazów głowy i szyi jest jednym z trudniejszych w otolaryngologii. Dotyczy to przede wszystkim złożonych urazów twarzoczaszki wymagających współpracy wielu specjalistów (otolaryngolog, chirurg szczękowo-twarzowy, okulista, neurochirurg, radiolog) jak i urazów krtani i tchawicy. Szczególnego znaczenia nabierają urazy jatrogenne, omawiane podczas jednej z sesji wykładowej (np. jatrogenne uszkodzenie nerwów krtaniowych). Choroby gruczołów ślinowych to nie tylko nowotwory łagodne i złośliwe ale także choroby zapalne i kamica. Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkała się technika sialoendoskopii, pozwalająca na małoinwazyjne leczenie kamicy ślinianek. Doświadczenie w tej dziedzinie przedstawiły ośrodki poznański i lubelski. W odniesieniu do guzów ślinianek uwaga uczestników i wykładowców skupiała się na problemie zakresu operacji wycinania guzów łagodnych ślinianki przyusznej. Przeważał pogląd, iż właściwym postępowaniem jest parotidektomia a nie enukleacja guza. Potwierdzeniem tej tezy była m.in. prezentacja z Kliniki Otolaryngologii GUMed.

Jak podczas każdego kongresu medycznego, również uczestnicy tego Zjazdu mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu towarzyskim. Odbyło się ono w Centrum Stocznia Gdańska. Uczestniczyło w nim 1350 osób. Wszystkie były pod wrażeniem miejsca tak ważnego dla najnowszej historii Polski.

Przed rozpoczęciem Zjazdu odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa, podczas którego wybrano prof. Czesława Stankiewicza na prezesa Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi w kadencji 2012-2014.

Zjazd został oceniony przez jego uczestników jako bardzo udany pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Wielu z uczestników Zjazdu, także zagranicznych, miało możliwość zwiedzić Centrum Medycyny Inwazyjnej.

DSC_0019.jpg
DSC_0420.jpg
DSC_2385.jpg