Wspólna publikacja GUMed i Mayo Clinic

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2011/2012Wspólna publikacja GUMed i ...

Wspólna publikacja GUMed i Mayo Clinic

19.06.2012

Cliby_Sznurkowski_Mariani.jpg

Dr Jacek Sznurkowski z Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed (wcześniej zatrudniony w Klinice Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej) wraz z naukowcami z Mayo Clinic Rochester Minnesota USA opublikował wyniki wspólnych badań w czasopiśmie o najwyższym współczynniku oddziaływania w ginekologii onkologicznej Gynecologic Oncology (IF-3.760). (New FIGO 2009 Staging Classification for vulvar cancer on prognosis and stage distribution) http://dx.doi.org.

Wyniki wspólnych badań naukowca GUMed oraz naukowców z Mayo Clinic w USA mogą wpłynąć na zmianę systemu klasyfikacji raka sromu według FIGO – the International Federation of Gynecology and Obstetric.

Dr Sznurkowski przeprowadził porównanie starego i nowego systemu klasyfikacji klinicznej raka sromu zmodyfikowanego w 2009 roku przez FIGO i jako pierwszy na świecie zakwestionował zasadność wprowadzonych zmian. Wyniki własne prezentował najpierw (praca zakwalifikowana do prezentacji ustnej na drodze konkursu) podczas 13-tego Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej /13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2010)/w 2010 roku w Pradze, a następnie opublikował w 2011 roku w czasopiśmie Gynecologic Oncology (IF-3.760).

Podczas pobytu w Mayo Clinic w USA dr Sznurkowski zainspirował badaczy amerykańskich do przeprowadzenia wspólnego dużego badania, którego celem było znalezienie zupełnie nowych czynników prognostycznych w raku sromu i ewentualna ich implementacja do systemu klasyfikacji klinicznej.