Kolejna wystawa w Muzeum

Kolejna wystawa w Muzeum

19.06.2012

Genetycznie Modyfikowane Organizmy – tak zatytułowana jest praca dyplomowa Barbary Łąckiej, absolwentki Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku, której obrona odbędzie się 21 czerwca o godzinie 11 w Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ekspozycję będzie można oglądać do końca lipca. Muzeum mieści się w budynku Atheneum Gedanense Novum przy al. Zwycięstwa 41/42.