Akademia Młodych Uczonych rozpoczęła działalność

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2011/2012Akademia Młodych Uczonych r...

Akademia Młodych Uczonych rozpoczęła działalność

18.06.2012

Dr hab. Bartosz Karaszewski z Kliniki Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został pierwszym przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych, która zainaugurowała swoją działalność 12 czerwca br. W Akademii znalazło się 35 młodych naukowców wyróżniających się wybitnymi osiągnięciami.

Akademię Młodych Uczonych, utworzono w strukturze Polskiej Akademii Nauk na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o PAN. Zadaniem członków AMU jest m.in. przedstawianie opinii dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych, przygotowywanie opinii oraz ocen naukowych dotyczących reprezentowanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych, upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

Członkiem mogła zostać osoba, która posiada co najmniej stopień naukowy doktora i w chwili wyboru nie ukończyła 38 roku życia. Kadencja członków Akademii Młodych Uczonych trwa 5 lat, bez możliwości ponownego wyboru.