Naukę czas zacząć

Naukę czas zacząć

30.09.2011

Studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczynający naukę na pierwszym roku studiów mają za sobą pierwszą ważną uroczystość – immatrykulację. Jako pierwsi wciągnięci w poczet żaków zostali studenci pielęgniarstwa i położnictwa, jako ostatni natomiast przyszli lekarze. Szczególny wymiar miała uroczystość immatrykulacji studentów I roku English Divsion. Z okazji 10 rocznicy rozpoczęcia kształcenia w języku angielskim w GUMed w uroczystości uczestniczył m.in. prof. Janusz Moryś, rektor GUMed, prof. Barbara Kamińska, prorektor ds. studenckich, Honorowy Konsul Szwecji – Taduesz Iwanowski oraz dr Andrzej Jedliński, właściciel agencji Selection Committee rekrutującej kandydatów ze Skandynawii.

W roku akademickim 2011/2012 na anglojęzyczne studia na kierunku lekarskim zostało zakwalifikowanych 117 kandydatów. Przeważająca część nowych studentów to obywatele Szwecji.

Immatrykulacja studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu – pielęgniarstwo i położnictwo I i II stopnia

_DSC6513.jpg
_DSC6515.jpg
_DSC6516.jpg
_DSC6517.jpg
_DSC6518.jpg
_DSC6520.jpg
_DSC6522.jpg
_DSC6523.jpg
_DSC6524.jpg
_DSC6525.jpg
_DSC6529.jpg
_DSC6531.jpg
_DSC6533.jpg
_DSC6534.jpg
_DSC6535.jpg
_DSC6537.jpg
_DSC6540.jpg

Immatrykulacja studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu – ratownictwo medyczne, elektroradiologia, fizjoterapia, dietetyka, zdrowie środowiskowe

_DSC6542.jpg
_DSC6543.jpg
_DSC6544.jpg
_DSC6548.jpg
_DSC6551.jpg
_DSC6553.jpg
_DSC6554.jpg
_DSC6560.jpg
_DSC6561.jpg
_DSC6565.jpg
_DSC6566.jpg
_DSC6567.jpg

Immatrykulacja studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu – studia niestacjonarne: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka

_DSC6664.jpg
_DSC6665.jpg
_DSC6666.jpg
_DSC6667.jpg
_DSC6668.jpg
_DSC6670.jpg
_DSC6671.jpg
_DSC6673.jpg
_DSC6674.jpg
_DSC6675.jpg
_DSC6677.jpg
_DSC6678.jpg

Immatrykulacja studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu – pielęgniarstwo i położnictwo niestacjonarne

_DSC6569.jpg
_DSC6571.jpg
_DSC6573.jpg
_DSC6578.jpg
_DSC6579.jpg
_DSC6580.jpg
_DSC6581.jpg
_DSC6583.jpg
_DSC6584.jpg
_DSC6585.jpg
_DSC6588.jpg
_DSC6589.jpg

Immatrykulacja studentów Oddziału Stomatologicznego

_DSC6602.jpg
_DSC6604.jpg
_DSC6605.jpg
_DSC6609.jpg
_DSC6610.jpg
_DSC6613.jpg
_DSC6614.jpg
_DSC6615.jpg
_DSC6617.jpg
_DSC6619.jpg
_DSC6620.jpg
_DSC6621.jpg
_DSC6622.jpg
_DSC6625.jpg
_DSC6627.jpg

Immatrykulacja studentów English Division

_DSC6630.jpg
_DSC6634.jpg
_DSC6635.jpg
_DSC6636.jpg
_DSC6638.jpg
_DSC6639.jpg
_DSC6640.jpg
_DSC6641.jpg
_DSC6642.jpg
_DSC6644.jpg
_DSC6645.jpg
_DSC6646.jpg
_DSC6647.jpg
_DSC6649.jpg
_DSC6650.jpg
_DSC6652.jpg
_DSC6658.jpg
_DSC6660.jpg

Immatrykulacja studentów kierunku lekarskiego

_DSC6683.jpg
_DSC6684.jpg
_DSC6687.jpg
_DSC6688.jpg
_DSC6692.jpg
_DSC6694.jpg
_DSC6696.jpg
_DSC6698.jpg
_DSC6700.jpg
_DSC6702.jpg
_DSC6704.jpg
_DSC6705.jpg
_DSC6706.jpg
_DSC6707.jpg
_DSC6710.jpg
_DSC6711.jpg
_DSC6712.jpg
_DSC6713.jpg