Wizyta w Poczdamie

Wizyta w Poczdamie

30.09.2011

Dr Dominika Zielińska i lek. Piotr Niedoszytko z Katedry i Kliniki Rehabilitacji GUMed uczestniczyli w dniach 14-17 września br. w międzynarodowym kursie poświęconym spiroergometrii. Spotkanie, które zostało zorganizowane przez CPX international i Ernst von Bergman Klinikum odbyło się w Poczdamie. Wzięło w nim udział 70 naukowców z 21 krajów. Wykładowcami były największe międzynarodowe autorytety z dziedziny spiroergometrii, kardiologii i pulmonologii, z prof. Karlem Wassermanem na czele. Podczas konferencji poruszano zagadnienia zastosowania spiroergometrycznych prób wysiłkowych (CPX) w diagnostyce i monitorowaniu schorzeń takich jak niewydolność serca, tętnicze nadciśnienie płucne, POCHP czy wrodzone wady serca. Sporo czasu poświecono też zastosowaniu CPX w kwalifikacji pacjentów do zabiegów chirurgicznych. To stosunkowo tanie i bezpieczne badanie przyczyniło się bowiem do znacznego skrócenia czasu hospitalizacji oraz ilości powikłań (m.in. w Wielkiej Brytanii stało się procedurą standardową).

Konferencja była także znakomitą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy międzynarodowej. Klinika Rehabilitacji GUMed zgłosiła swój akces do ogólnoeuropejskiej sieci ośrodków badających możliwości zastosowania spiroergometrii jako narzędzia diagnostycznego i prognostycznego u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym i do projektu związanego z oceną mechanizmów oddychania periodycznego w niewydolności serca.