Immatrykulację czas zacząć

Immatrykulację czas zacząć

27.09.2011

Studenci I roku Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego jako pierwsi rozpoczną rok akademicki. Uroczystość immatrykulacji odbędzie się 29 września o godz. 12 w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum, Gdańsk al. Zwycięstwa 41-42. Dwie godziny później oficjalnie studentami zostanie 117 osób, które dostały się na I rok Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego anglojęzycznego English Division. Natomiast na I roku Wydziału Lekarskiego kierunku lekarskiego studiować będzie 275 żaków. Uroczystość ich immatrykulacji odbędzie się 30 września o godz. 12 w Auditorium Primum im. Olgierda Narkiewicza w Atheneum Gedanense Novum, Gdańsk al. Zwycięstwa 41-42.