Bardzo dobry wynik absolwentów GUMed-u w jesiennej sesji LEP-u

Bardzo dobry wynik absolwentów GUMed-u w jesiennej sesji LEP-u

27.09.2011

Absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zajęli drugie miejsce wśród lekarzy stażystów w jesiennej sesji Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Natomiast wśród lekarzy z prawem wykonywania zawodu znaleźli się na miejscu trzecim. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 4083 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 132.1 punktu. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 178 a minimalny 0 punktów. Czterystu czterdziestu pięciu lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 111 punktów. Wśród 263 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 115.2 punktu (minimum – 56, a maksimum 167). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 198 – 2 zadania zostały unieważnione przez Komisję Egzaminacyjną.