Naukowiec z GUMed-u laureatem programu TEAM

Naukowiec z GUMed-u laureatem programu TEAM

26.09.2011

prof. Leszek Kalinowski
prof. Leszek Kalinowski

Prof. Leszek Kalinowski, kierownik Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej został laureatem prestiżowej (VII) edycji programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, którego celem jest finansowanie projektów z udziałem młodych uczonych w najlepszych zespołach naukowych w kraju i zagranicą. Laureat otrzymał dofinansowanie w wysokości 1637000 PLN na projekt badawczy pt. “Diagnostic markers for investigation of formation and progression of atherosclerotic plaques”. Celem projektu jest poszukiwanie i charakterystyka markerów molekularnych i biochemicznych związanych z rozwojem miażdżycy z zastosowaniem najnowszych metod obrazowania molekularnego in vitro jak i in vivo.