Poznańskie spotkania neurologów

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2010/2011Poznańskie spotkania neurol...

Poznańskie spotkania neurologów

26.09.2011

Poznań gościł uczestników tegorocznego XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, który odbył się w dniach 7-10 września 2011 r. Uczestniczyło w nim około 1800 neurologów z Polski i zaproszonych gości zagranicznych. Wśród aktywnych uczestników byli pracownicy naukowo-dydaktyczni Kliniki Neurologii Dorosłych GUMed.

Referaty przedstawili:
  1. Dariusz Gąsecki i współautorzy (A. Rojek, M. Kwarciany, K. Kowalczyk, M. Kubach, P. Boutouyrie, W. M. Nyka, St. Laurent, K. Narkiewicz), Prędkość fali tętna w aorcie jako czynnik prognostyczny stanu funkcjonalnego u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu.
  2. Bartosz Karaszewski, Spektroskopia rezonansu magnetycznego we wczesnej fazie niedokrwienia mózgu.
  3. Grzegorz Kozera, Badania autoregulacji naczyń mózgowych u pacjentów z chorobą małych naczyń.
  4. Mariusz Siemiński i współautorzy (K. Chwojnicki, T. Zdrojewski, B. Wyrzykowski, W. M. Nyka), Bezsenność i jakość życia po udarze niedokrwiennym mózgu.

Przewodniczącymi sesji referatowych byli: dr hab. Walenty M. Nyka, prof. nadzw., dr Dariusz Gąsecki oraz dr Grzegorz Kozera.

W czasie otwarcia XXI Zjazdu PTN wręczono dwie nagrody za osiągnięcia naukowe dla młodych neurologów w ciągu ostatnich czterech lat. Nagrody otrzymali dr Grzegorz Kozera – nagrodę naukową im. Józefa Babińskiego oraz dr Bartosz Karaszewski – nagrodę Kapituły Prezesów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Obaj laureaci są pracownikami Kliniki Neurologii Dorosłych GUMed.