Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

StartNaukaWybrane zespoły badawczeKlinika Nadciśnienia Tętnic...
prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz
prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz


Kierownik: prof. dr hab. med. Krzysztof Narkiewicz

Obszar działalności naukowej:

Badania dotyczące nadciśnienia tętniczego, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz zespołu bezdechu obturacyjnego podczas snu, ze szczególnym uwzględnieniem roli współczulnego układu nerwowego.

Najważniejsze osiągnięcia:

Poznanie nowych mechanizmów wiążących zaburzenia autonomicznej regulacji układu krążenia ze wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego. Badania te przyczyniły się do lepszego zrozumienia roli układu współczulnego w etiopatogenezie chorób układu sercowo-naczyniowego, a w konsekwencji mają istotne znaczenie dla prewencji i terapii chorób układu krążenia. Udokumentowano m.in. kluczową rolę zwiększonej aktywności układu współczulnego w rozwoju nadciśnienia tętniczego u chorych z zespołem bezdechu obturacyjnego podczas snu; wykryto znaczące różnice w zakresie autonomicznej regulacji układu krążenia u kobiet i mężczyzn. Okazało się, że palenie papierosów stymuluje aktywność układu współczulnego, co jest szczególnie silnie wyrażone u kobiet. Wykryto bezpośredni wpływ na aktywność układu współczulnego ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego występującego podczas angioplastyki naczyń wieńcowych. Przy realizacji wszystkich tych projektów wykorzystywana była mikroneurografia, która jest unikalną metoda pozwalającą na bezpośrednią ocenę aktywności układu współczulnego.
Kierownik zespołu jest prezesem European Society of Hypertension i uczestniczył w przygotowaniu najnowszych europejskich zaleceń dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego.

Oferta usługowo-badawcza:

Jednostka uczestniczy w badaniach klinicznych zmierzających do optymalizacji leczenia nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu krążenia.

<< powrót