Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii

prof. dr hab. med. Jacek Jassem
prof. dr hab. med. Jacek Jassem


Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Jassem

Obszar działalności naukowej:

Prowadząc leczenie chorych na nowotwory złośliwe przy użyciu promieniowania jonizującego oraz leków przeciwnowotworowych, zespół tworzy nowoczesną jednostkę badawczą, której głównym kierunkiem działalności są tzw. badania translacyjne, łączące zagadnienia biologii molekularnej i kliniki wybranych nowotworów. Działalność naukowa realizowana jest m.in. we współpracy z wieloma międzynarodowymi organizacjami, np. European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Central European Cooperative Oncology Group (CECOG), Hoosier Oncology Group (HOG) i International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).

Najważniejsze osiągnięcia:

Przykładem oryginalnych osiągnięć o dużym znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym jest wykazanie w raku płuca klinicznego znaczenia zaburzeń genu P53, obecności mutacji genów P53 i K-ras w wolnych od guza marginesach resekcji oraz rokowniczego znaczenia liczby kopii genu IGFR. Opracowano kilka oryginalnych biomarkerów nowotworowych (sygnatury rokownicze oparte na technikach molekularnych) u chorych na raka płuca. W międzynarodowej grupie badaczy opracowano także biomarker pozwalający przewidzieć wrażliwość raka piersi na antracykliny (sygnatura związana z molekularnymi cechami podścieliska nowotworu).

Oferta usługowo-badawcza:

Klinika posiada własne Centrum Badań Klinicznych. Oferta usługowo-badawcza jednostki obejmuje szeroki zakres badań nowych substancji przeciwnowotworowych i technik radioterapii. Specjalnością jednostki jest opracowywanie i walidacja molekularnych testów rokowniczych i predykcyjnych, z realną możliwością ich późniejszego wdrożenia do praktyki klinicznej.

<< powrót