XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii z...

XV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii za nami

29.09.2010

Ponad 200 uczestników wzięło udział w XV-tym Naukowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, który odbył się w dniach 16-18 września w Centrum Konferencyjno-Hotelowym “ALMA” na Wyspie Sobieszewskiej. Organizatorem Zjazdu była Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego a komitetowi organizacyjnemu przewodniczył dr hab. med. Zbigniew Jankowski.

Obrady odbywały się w trzech sekcjach tematycznych: tanatologii sądowo-lekarskiej i orzecznictwa, toksykologii sądowej i genetyki sądowej; uzupełniały je sesje plakatowe. Gościem Zjazdu był profesor Jurij Morozow z Instytutu Medycyny Sądowej Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie. W obradach niezwykle aktywnie uczestniczyli: dr n. prawnych Józef Gurgul, emerytowany prokurator Prokuratury Generalnej, a także Nestorzy polskiej medycyny sądowej m.in. prof. Stefan Raszeja i prof. Władysław Nasiłowski.

Stojącą na wysokim poziomie merytorycznym naukową część Zjazdu uzupełniały wieczorem liczne atrakcje służące zacieśnieniu więzi towarzyskich, m.in. impreza plenerowa i uroczysta kolacja połączona z występami artystycznymi.

Więcej na www.informator.gumed.edu.pl/85g143.