Dobry wynik dentystów stażystów GUMed

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2009/2010Dobry wynik dentystów staży...

Dobry wynik dentystów stażystów GUMed

28.09.2010

Absolwenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskali trzeci wynik w kraju w jesiennej sesji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Do egzaminu przystąpiło w całym kraju 741 lekarzy stażystów, uzyskując średnio 125 punktów. Maksymalny wynik wśród stażystów wyniósł 167 a minimalny 49 punktów. Stu trzydziestu trzech lekarzy stażystów nie uzyskało minimum niezbędnego do zdania egzaminu. Minimum to wyniosło 112 punktów. Wśród 214 zdających lekarzy z prawem wykonywania zawodu średni wynik wyniósł 119.2 punktu (minimum – 33, a maksimum 159). Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199. Więcej na www.cem.edu.pl.