Medal dla Biblioteki

Medal dla Biblioteki

28.09.2010

mgr inż. Anna Grygorowicz
mgr inż. Anna Grygorowicz

Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została wyróżniona medalem Bibliotheca Magna – Perennisque, czyli Biblioteka wielka i wieczna. To najwyższe odznaczenie nadawane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich organizacjom i instytucjom działającym w obszarze bibliotekarstwa i upowszechniania książki. Ceremonia wręczenia medalu miała miejsce w dniu 23 września podczas posiedzenia Konferencji Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich, w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. Pełniąca obowiązki dyrektora BG GUMed Anna Grygorowicz otrzymała medal z rąk Ewy Kobierskiej-Maciuszko, wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Nasza Książnica jest, po Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, drugą biblioteką uczelni medycznej wyróżnioną tym laurem. Medal przyznawany jest przez SBP od 1995 roku, a zaprojektował go znany medalier Józef Misztela.

m_007.jpg
m_005.jpg
m_006.jpg