Dyrektor Biblioteki Głównej GUMed przewodniczącą

StartUczelniaAktualnościRok akademicki 2009/2010Dyrektor Biblioteki Głównej...

Dyrektor Biblioteki Głównej GUMed przewodniczącą

28.09.2010

Mgr inż. Anna Grygorowicz, pełniąca obowiązki dyrektora Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego została wybrana przewodniczącą Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych (KDBAUM) na najbliższą kadencję. Zadaniem KDBAUM jest przede wszystkim wyznaczanie kierunków działania polskiego bibliotekarstwa medycznego, przy uwzględnieniu wspólnych interesów bibliotek akademickich o tym profilu. Konferencja podejmuje i realizuje wspólne zadania z zakresu gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów oraz usług informacyjnych zgodnie z potrzebami użytkowników szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Ponadto inicjuje i wspiera inicjatywy zmierzające do doskonalenia funkcjonowania bibliotek współpracujących w jej ramach oraz integruje je wokół wspólnych przedsięwzięć. Członkami KDBAUM są dyrektorzy bibliotek uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, a dyrektor Głównej Biblioteki Lekarskiej i kierownicy innych naukowych bibliotek o profilu medycznym posiadają status członków stowarzyszonych.

Historia KDBAUM sięga roku 1981, kiedy to właśnie w Gdańsku, podczas pierwszej konferencji bibliotek medycznych powołano Porozumienie Dyrektorów Bibliotek Głównych Akademii Medycznych, którego zadaniem było przygotowywanie corocznych spotkań problemowych. W czerwcu 2009 roku został zaakceptowany i przyjęty Regulamin Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych wyznaczający podstawowe cele działania tego zespołu, m.in.:

  • wspólne występowanie w sprawach negocjowania warunków konsorcyjnego zakupu produktów informacji naukowej,
  • integrowanie wokół wspólnych przedsięwzięć i koordynowanie współpracy,
  • reprezentowanie interesów pracowników bibliotek akademickich uczelni medycznych,
  • dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika medycznej informacji naukowej.