Immatrykulacji czas

Immatrykulacji czas

27.09.2010

Pięćset dwudziestu studentów pierwszego roku Wydziału Lekarskiego zostanie uroczyście przyjętych do społeczności akademickiej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jako pierwsi immatrykulowani zostaną studenci oddziału stomatologicznego. Uroczystość odbędzie się 1 października o godz. 12 w Auditorium Primum Atheneum Gedanense Novum. Studenci kierunku lekarskiego oraz kierunku lekarskiego anglojęzycznego English Division immatrykulowani zostaną w sobotę, 2 października. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12 w Auditorium Primum Atheneum Gedanense Novum. Najpierw immatrykulowani zostaną żacy z kierunku lekarskiego, a dwie godziny później z kierunku lekarskiego anglojęzycznego English Division.

Na kierunku lekarskim polskojęzycznym studia rozpoczyna 281 osób a na kierunku lekarskim anglojęzycznym 137. Kierunek lekarsko-dentystyczny będzie studiować 62 studentów, a techniki dentystyczne 40.