Stowarzyszenie Absolwentów

StartAbsolwenciStowarzyszenie Absolwentów
Rozwiń
_DSC1104.jpg

Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej w Gdańsku zostało utworzone w 1994 roku, w ramach przygotowań do uroczystości obchodów 50-lecia Uczelni. Inicjatorem powstania Stowarzyszenia był prof. Brunon L. Imieliński. Pierwszym prezesem został prof. dr hab. Paweł Gałuszko. Po jego śmierci prezesem został prof. Brunon L. Imieliński, który sprawuje tę funkcję już III kadencję. Raz w miesiącu (za wyjątkiem przerwy wakacyjnej) Zarząd odbywa regularne zebrania. Dla utrzymania łączności z członkami, przedstawiciele Zarządu odbywają cotygodniowe dyżury we wspólnej siedzibie z Klubem Seniorów, przy ul. Dębinki 1 w Gdańsku. Aktualnie Stowarzyszenie liczy ponad 450 zarejestrowanych członków. Organizuje coroczne Walne Zebrania Sprawozdawcze, które co 4 lata stają się Walnymi Zgromadzeniami Sprawozdawczo-Wyborczymi. Zgodnie ze statutowymi założeniami, łączone są one z atrakcyjną prezentacją wykładową, najczęściej dotyczącą osiągnięć wybitnego absolwenta naszej Uczelni. W poprzednich latach byli to m.in. laureaci „polskiego Nobla” – prof. Roman Kaliszan i Janusz Limon, laureaci Nagrody Naukowej Ministerstwa Zdrowia – prof. Roman Kaliszan i prof. Jacek Jassem; laureat konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w kategorii „Mistrz” – prof. Krzysztof Narkiewicz; organizator obchodów 60-lecia Uczelni, b. rektor prof. – Wiesław Makarewicz, a także dr Olga Krzyżanowska – wicemarszałek Sejmu; dr Władysław Szkop – poseł Ziemi Pomorskiej; Bogdan Borusewicz – wicemarszałek Senatu oraz dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Lekarzy.

_DSC1162.jpg

Organizowane imprezy

Zarząd bierze udział w przygotowaniu i organizowaniu uroczystości jubileuszowych odnowienia dyplomów: absolwentów Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologicznego i Wydziału Farmaceutycznego. Przedstawiciele Zarządu uczestniczą w dyplomatoriach poszczególnych wydziałów zachęcając abiturientów do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia. Prezes lub wiceprezesi resortowi występują na tych uroczystościach z adresem gratulacyjnym. Prezes reprezentuje poza tym Stowarzyszenie na wszystkich oficjalnych uroczystościach Uczelni (inauguracja, doktoraty h.c. itp.). Z inicjatywy Stowarzyszenia zrodziła się tradycja Pikników Poinauguracyjnych, z których pierwsze były całkowicie przez nie organizowane i finansowane przez pozyskanych sponsorów.

Sekcja Sportowa

Sekcja piłki nożnej odbywa treningi we wtorki na boisku przy Wydziale Farmaceutycznym i w środy w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Raz w roku, w czasie Medykaliów organizowany jest mecz między pracownikami Uczelni i studentami. Sekcja podejmuje próby zainteresowania społeczności absolwenckiej także innymi dyscyplinami sportu.

Członkowie Honorowi

W uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie nadało na wniosek Zarządu godność członka honorowego:

 • prof. nadzw. dr. hab. med. Zdzisławowi Bereznowskiemu
 • dr med. Lubomirze Bożykowej
 • prof. dr. hab. med Brunonowi Lesławowi Imielińskiemu
 • dr. med. Jerzemu Kossakowi
 •  prof. dr hab. farm. Irenie Kozakiewiczowej 
 • prof. dr. hab. med. Wiesławowi Makarewiczowi
 •  prof. dr. hab. farm. Michałowi Nabrzyskiemu 
 • dr. med. Bogumiłowi Przeździakowi
 • prof. dr. hab. med. Zdzisławowi Wajdzie

Władze Stowarzyszenia

Najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie zwoływane dorocznie, które co 4 lata dokonuje wyboru nowych władz. Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów pełni dyżury w siedzibie Stowarzyszenia, wspólnej z Klubem Seniora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w poniedziałki w godzinach: 10-11. Tel. (58) 349 11 06.

Prezes
 • prof. Brunon Lesław Imieliński
Wiceprezesi
 • prof. Jan Skokowski (Wydział Lekarski)
 • dr hab. Zdzisław Bereznowski, prof. nadzw. (Oddział Stomatologiczny)
 • prof. Wiesław Makarewicz (Wydział Nauk o Zdrowiu)
 • mgr Janina Mańko (Wydział Farmaceutyczny)
Sekretarz
 • lek. dent. Krystyna Marson
Skarbnik
 • p.o. dr Lubomira Bożyk
Sąd Koleżeński
 • dr Teresa Skibińska
 • lek. dent. Wiesława Wełnicka

Stowarzyszenie zachęca Absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do dołączenia do swego grona.

Składka członkowska wynosi 20 zł rocznie dla członków czynnych zawodowo i 10 zł rocznie dla emerytów. Wpłaty składki można dokonać przelewem na konto:

BANK ZACHODNI WBK O/Gdańsk
83 1090 1098 0000 0000 0901 6268
SWIFT KOD: KRDBPLPW

Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia można przesłać pocztą na adres:
Stowarzyszenie Absolwentów w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym
ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk
lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, gdzie członkowie Zarządu pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godzinach 10-11, tel. 58 349 11 06.Siedziba: Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk