Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych

StartStudenciOrganizacje studenckieStudenckie Towarzystwo Diag...

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych GUMed (wcześniej Forum Analityków Medycznych GUMed) jest organizacją studencką, której celem jest zrzeszanie studentów kierunku analityka medyczna oraz studentów innych kierunków studiów zainteresowanych szeroko rozumianą diagnostyką laboratoryjną.

Członkowie STDL GUMed zachęcają studentów do rozwoju swoich zainteresowań naukowych poprzez uczestniczenie w pracach kół naukowych oraz pomagają w organizowaniu konkursu prac magisterskich kierunku analityka medyczna. Utrzymujemy również stały kontakt z organizacjami studenckimi z innych miast, biorąc udział w debatach na temat programu kształcenia oraz roli diagnostów laboratoryjnych w Polsce. Naszym zadaniem statutowym jest również udział w akcjach edukacyjnych prowadzonych dla mieszkańców Trójmiasta i okolic, a także w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię (np. Dzień Otwarty, Piknik na Zdrowie) i Uczelniany Samorząd Studencki GUMed (np. Wampiriada, Medykalia).

Zarząd w roku akademickim 2017/2018:

  • Przewodnicząca: Katarzyna Kalata, V rok, analityka medyczna
  • Wiceprzewodnicząca: Ewelina Gojtowska, IV rok, analityka medyczna
  • Sekretarz: Klaudia Bób, III rok, analityka medyczna
  • Skarbnik: Kinga Czekajska, III rok, analityka medyczna
  • Członek Zarządu: Paulina Litwiejko, V rok, analityka medyczna

Kontakt:

e-mail: stdl.gumed@gmail.com
Facebook: /STDL.GUMed
Extranet: zakładka "Organizacje studenckie"