Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Strona główna

Muzyczna uczta w CMI

zagan_acoustic27.jpg

W ramach obchodów Światowego Dnia Chorego Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zapraszają na koncert zespołu Zagan Acoustic. Muzycy są doskonale znani społeczności naszej Uczelni z Koncertów Karnawałowych, organizowanych w Akademii Muzycznej w Gdańsku. W programie m.in. muzyka jazzowa, folkowa, tango i utwory Edith Piaf w wykonaniu Ewy Rzeszotarskiej. Koncert odbędzie się 12 lutego br. o godz. 16 w Centrum Medycyny Inwazyjnej – scena fortepianowa, II piętro, przy Oddziale Chirurgii Jednego Dnia. Wstęp wolny. więcej »

Grant dla GUMed-u

Gdański Uniwersytet Medyczny uzyskał europejski grant ChilTERN w ramach programu finansowania badań naukowych Komisji Europejskiej HORIZON 2020 (call H2020-PHC-18-2015). Jednym z partnerów Projektu jest prof. Piotr Czauderna, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży. Jest to pierwszy grant programu ramowego HORIZON 2020 pozyskany przez naszą Uczelnię. więcej »

Naukowiec z GUMed-u przy Prezydencie RP

prof_dr_hab_med_Piotr_Czauderna.jpg

Prof. Piotr Czauderna, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży, został powołany na stanowisko koordynatora Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Założeniem NRR jest stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Zadaniem Rady jest formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski. Jako forum konsultacyjne Rada będzie przygotowywać opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw. NRR składa się z 10 sekcji, których obszary wyznaczają główne pola prac badawczych i strategicznych Rady.

Nowoczesne aparaty USG w pracowni studenckiej

_DSC1445.jpg

Trzy aparaty USG marki Toshiba i ultrasonograficzna stacja diagnostyczna trafią wkrótce do nowo otwartej Studenckiej Pracowni Edukacji Ultrasonograficznej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Dzięki temu studenci będą mieli możliwość nauki z wykorzystaniem sprzętu ultrasonograficznego firmy Toshiba w ramach fakultetów z zakresu ultrasonografii oraz edukacji ultrasonograficznej w ramach Studenckiego Koła Naukowego przy Pracowni Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej przy Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Umowę o współpracy podpisali 2 lutego br. przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu… więcej »

O chorobach śródmiąższowych płuc, w tym sarkoidozie

WASOG2106_do_Gazety_GUmed_(4)-1.jpg

Po raz pierwszy w historii działalności Światowego Towarzystwa Sarkoidozy i Innych Chorób Śródmiąższowych Płuc (WASOG, World Association for Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Diseases) konferencja na temat chorób śródmiąższowych płuc odbędzie się w Polsce, a konkretnie w Gdańsku w dniach 2-4 czerwca 2016 roku. Pracom Komitetu Organizacyjnego przewodzi prof. Anna Dubaniewicz z Kliniki Pneumonologii. Jest to konferencja naukowo-szkoleniowa z udziałem światowych autorytetów z zakresu etiopatogenezy, diagnostyki i leczenia chorób śródmiąższowych… więcej »

Przedstawiciel GUMed w Komitecie PAN

Prof. Piotr Lass, kierownik Katedry Medycyny Nuklearnej i Informatyki Radiologicznej GUMed, odebrał 3 lutego 2016 r. z rąk prof. W. Rużyłły, dziekana Wydziału Nauk Medycznych PAN akt powołania na członka Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej (FMRiDO) Polskiej Akademii Nauk. Jest to trzecia kadencja prof. Lassa w tym Komitecie. Potrwa do 2018 roku.

Odmieniona "Gazeta AMG"

Oddajemy dziś w ręce Czytelników odmieniony numer “Gazety AMG‬”. Oprócz nowego redaktora naczelnego – prof. Bolesława Rutkowskiego, który w styczniu 2016 r. objął tę funkcję po prof. Wiesławie Makarewiczu, pismo zyskało zupełnie nową szatę graficzną. Po wielu latach składania jej w ciasnych pomieszczeniach Biblioteki, redakcja techniczna przeszła do wydawnictwa Via Medica. Zapraszamy do lektury! Lutowy numer “Gazety AMG” dostępny jest na stronie journals.viamedica.pl. więcej »

Konferencja na temat opieki senioralnej

Jacek_Bigda_1.jpg

Profesorowie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – Jacek Bigda, dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Promocji i Projektów Rozwojowych oraz Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki, współwykonawcą programu POLSENIOR, przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN i członek ministerialnego zespołu ds. zmian systemu ochrony zdrowia uczestniczyli w konferencji prasowej dotyczącej opieki senioralnej. Odbyła się ona 3 lutego br. w Warszawie. W ramach prac nad analizą dobrych praktyk międzynarodowych w zakresie opieki senioralnej firma doradcza Ernst & Young zaprezentowała raport dotyczący kompleksowej opieki geriatrycznej. Raport powstał na zlecenie samorządowego stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w związku z projektem Centrum Geriatrii, który przygotowuje nasza Uczelnia, Urząd Miejski w Sopocie oraz Wojewódzki Zespół Reumatologiczny. więcej »

Wybory Władz Uczelni 2016

Kopia_rektor.jpg

Już 4 kwietnia br. dowiemy się kto zostanie nowym rektorem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Senat Uczelni na posiedzeniu, które odbyło się 25 stycznia br., zatwierdził regulamin wyborczy, okręgi oraz terminarz wyborów. Zgłoszenia kandydatów na rektora i prorektorów przyjmuje UKW (sekretarz UKW Joanna Gaffke, Biuro Rektora), zgłoszenia kandydatów na dziekanów i prodziekanów przyjmują odpowiednie Komisje Wydziałowe. Dodatkowe informacje na temat wyborów dostępne są na stronie Wybory Władz 2016. więcej »

Naukowcy z GUMed-u wyróżnieni przez NCN

Dr Marcin Okrój z Zakładu Biologii Komórki z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed został laureatem konkursu HARMONIA 7 Narodowego Centrum Nauki. Jego projekt pt. “Charakterystyka funkcjonalna i potencjał terapeutyczny mutacji typu GOF (gain of function) białka C2 układu dopełniacza” otrzyma finansowanie w wysokości 1 291 200 zł. Natomiast w ramach konkursu SONATA BIS 5 przyznano dwa projekty dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, które będą realizowane na Wydziale Farmaceutycznym z OML. więcej »


data aktualizacji: 08.02.2016 r., godz. 12:00

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów