Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Strona główna

Mistrzowie nauk o życiu z GUMed-u

prof. dr hab. med. Jacek Jassemprof. dr hab. med. Jacek Jassem

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii został laureatem konkursu MISTRZ i otrzymał dofinansowanie w wysokości 299 970 zł na realizację projektu “Prognostic and predictive signifiance of microRNA in colon cancer”. W tym roku Zarząd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznał subsydia profesorskie 8 uczonym w dziedzinie nauk o życiu i o Ziemi. Jednym z nagrodzonych jest również prof. Jarosław Marszałek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, który w ramach programu będzie realizował projekt “Involvement of mitochondrial Hsp70/J-protein chaperone system in iron-sulfur cluster biogenesis: molecular biology and evolution”. Uroczystość wręczenia okolicznościowych dyplomów odbędzie się 22 września br. w Warszawie. Poprzedzi ją wykład pt. „How I became a Scientist and Protein Crystallographer”, który wygłosi prof. Robert Huber, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. więcej »

Nagrody Prezesa Rady Ministrów rozdane

prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszanprof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan

Prof. Roman Kaliszan, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki GUMed został uhonorowany nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rok 2013 za osiągnięcia naukowe, w tym wybitny dorobek naukowy.

Profesor Roman Kaliszan jest pionierem badań dotyczących optymalizacji rozdzieleń chromatograficznych z wykorzystaniem ilościowych zależności struktura – retencja. Metoda QSRR jest w tej chwili rutynowo stosowana w laboratoriach na całym świecie w badaniach dotyczących analityki farmaceutycznej, chemii analitycznej, w proteomice, chemii medycznej, farmakologii… więcej »

O zawodzie naukowca

2014-06-10_12-10_IMG_4809.jpg

Jak to jest być naukowcem i dlaczego warto realizować swoje pasje badawcze – o tym z pewnością może opowiedzieć dr inż. Dawid Nidzworski, pracownik Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, który został wybrany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na ambasadora akcji “Zawód – Naukowiec”. W ramach tej kampanii przeprowadzonych będzie szereg działań promocyjnych mających na celu przybliżenie zawodu naukowca – pokazanie pasji badawczych i promocji nauki wśród młodych ludzi. więcej »

Najlepszy poster na sesji

Agnieszka Borowik, doktorantka z Pracowni Biofizyki w Katedrze Biologii Molekularnej i Komórkowej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed otrzymała prestiżową nagrodę Polskiego Towarzystwa Biofizycznego (PTBF) za najlepszy poster. Wyróżnienie zostało przyznane przez Towarzystwo w trakcie Kongresu BIO 2014, który odbył się w dniach 9-12 września br. w Warszawie. Nagrodzony poster “Modulation of biological activity of anticancer drug doxorubicin by pentoxifylline”, wykonany został przez mgr Agnieszkę Borowik, mgr. Grzegorza Gołuńskiego, dr Annę Woziwodzką oraz prof. UG dr. hab. Jacka Piosika, a prezentowany był w trakcie sesji Biotechnology, wśród 58 innych reprezentantów. więcej »

Nagrodzony poster doktorantki

P1140629.JPG

Agata Motyka, doktorantka MWB UG i GUMed otrzymała nagrodę za poster “Monitoring of pectinolytic bacteria originating from potato (Solanum tuberosum L.) plants and water samples” podczas 11 Konferencji European Foundation for Plant Pathology “Healthy Plants – healthy people”, która odbyła się w Krakowie w dniach 8-13 września 2014 r. Poster zaprezentowany podczas sesji Pathogen identification, detection and monitoring przedstawiał badania zespołu w składzie: Agata Motyka, dr Wojciech Śledź, Marta Potrykus, Małgorzata Golanowska, Sabina Żołędowska, Janina Butrymowicz, Anna Kołodziejska, dr Robert Czajkowski i prof. Ewa Łojkowska. więcej »

Sukces ginekologa – onkologa z GUMed-u

dr hab. med. Jacek Sznurkowskidr hab. med. Jacek Sznurkowski

Dr hab. Jacek Sznurkowski, adiunkt Kliniki Chirurgii Onkologicznej GUMed jest jedynym Polakiem, który będzie miał okazję wygłosić wykład na XV Kongresie IGCS (International Gynecological Cancer Society), który odbędzie się w Melbourne w Australii w dniach 7-11 listopada br.

Abstrakt pt. “Human papillomavirus status of primary tumor is an independent prognostic factor for survival and modulates local immune response in vulvar squamous cell carcinoma” (autorstwa J.J. Sznurkowski, A. Zawrocki, W. Biernat) został wybrany do prezentacji ustnej w sesji plenarnej dotyczącej raka sromu. więcej »

Studenci farmacji w Porto

10498191_332055826961475_6465446327372990820_o.jpg

Pięciu reprezentantów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczyło w 60 Światowym Kongresie Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF), który odbył się w dniach 31.07-10.08 br. w Porto. W wydarzeniu wzięło udział blisko 700 studentów farmacji z 60 krajów. Wśród nich znalazło się 20 przyszłych farmaceutów z Polski. Podczas dziesięciu dni Kongresu uczestnicy mieli możliwość udziału w sympozjum edukacyjnym i naukowym oraz interaktywnych warsztatach umożliwiających pogłębienie wiedzy farmaceutycznej, m.in. na temat fałszowania leków, badań klinicznych, nanotechnologii czy promocji zdrowia publicznego. więcej »

Nowy prezes-elekt PTN z GUMed-u

Prof. dr hab. Jarosław Sławek, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego GUMed został wybrany prezesem-elektem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wybory odbyły się podczas XXII Kongresu PTN w Szczecinie we wrześniu 2014 roku. więcej »

Program leczenia całkowitej głuchoty u dorosłych przy pomocy implantów ślimakowych

2014-09-12_12.47.08.jpg

W Klinice Otolaryngologii z Oddziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej GUMed 12 września br. przeprowadzono kolejną, czwartą już, udaną operację wszczepienia implantu ślimakowego u 70-letniej chorej z całkowitą, obustronną głuchotą. W procesie kwalifikacji chorej do wszczepu, jak i pooperacyjnej rehabilitacji, uczestniczył Zespół ds. Implantów Ślimakowych przy Klinice Otolaryngologii w składzie: prof. Jerzy Kuczkowski, dr Wojciech Sierszeń, dr Tomasz Przewoźny, lek. med. inż. Andrzej Molisz, dr Edyta Szurowska, dr Karolina Markiet, surdologopedzi i psycholodzy z Specjalistycznego Ośrodka… więcej »

Tajemnice z muzealnej półki

Muzeum_logo.jpg

O znaczeniu historii choroby – podstawowego dokumentu dotyczącego pobytu chorego w klinice nikogo nie trzeba przekonywać. Studenci wszystkich kierunków uczelni medycznych informowani są o roli historii choroby, a umiejętność jej prawidłowego prowadzenia nabywają podczas żmudnych ćwiczeń. Postęp technologiczny zmienił jej formę oraz sposoby prowadzenia. Ołówek i pióro zastąpiła klawiatura komputera lub ekran dotykowy. Przyszłość przyniesie zapewne kolejne modyfikacje i zmiany odpowiadające duchowi czasów i zmieniającej swe oblicze medycynie.

Patrząc w przeszłość warto pamiętać, że idea prowadzenia dokumentacji medycznej sięga daleko w przeszłość. więcej »

Wyróżnienie dla rezydenta GUMed

Dr Maciej Bobowicz, lekarz rezydent z Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zajął II miejsce w II Konkursie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego na projekty naukowe w zakresie badań podstawowych w 2014 r. Projekt „Walidacja profilu ekspresji mikroRNA jako czynnika ryzyka rozsiewu w nisko zaawansowanym raku okrężnicy” uzyskał dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł. Jest on kontynuacją badań nad rolą mikroRNA w powstawaniu przerzutów odległych u chorych z rakiem okrężnicy, wcześniej finansowanych w ramach grantu z programu OPUS 2 Narodowego Centrum Nauki i realizowanych przez Katedrę i Klinikę Onkologii i Radioterapii oraz Katedrę i Klinikę Chirurgii Onkologicznej. więcej »

Dawca.pl największą kampanią społeczną na świecie promującą transplantację na FB

zdjęcie_1.jpg

Po czterech latach działalności Dawca.pl, który jest prowadzony przez grupę gdańskich studentów (głównie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), jest już największą kampanią społeczną na portalu Facebook o tematyce promocji transplantacji. Zaangażowali już grupę ponad 180 tysięcy osób! Do klubu, który prowadzą, przyłączyło się ponad 54 tysięcy ludzi.

– Dla całego naszego zespołu jest to powód do dumy – mówi Paweł Klikowicz, koordynator kampanii Dawca.pl – Korzystając z Facebooka widzimy natychmiastowe efekty swojej pracy,... więcej »


data aktualizacji: 19.09.2014 r., godz. 12:00

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów