Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Uczelnia > Fakty i liczby

Fakty i liczby

dane wg stanu na dzień 03.06.2016 r.

UCZELNIA liczba prowadzonych kierunków studiów 17 + 4 międzyuczelniane
liczba kierunków akredytowanych 17 + 4 międzyuczelniane

STUDENCI ogólna liczba studentów 5203
liczba studentów na poszczególnych wydziałach Wydział Lekarski – 2793
Wydział Farmaceutyczny – 816
Wydział Nauk o Zdrowiu – 1336
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-GUMed – 258
liczba studentów English Division 798
liczba studentów studiów stacjonarnych 4248
liczba studentów studiów niestacjonarnych 697
liczba studentów studiów studiów I stopnia 1015
liczba studentów studiów studiów II stopnia 409
liczba studentów studiów jednolitych magisterskich 3512
liczba osób na studiach podyplomowych 206
liczba osób na studiach doktoranckich 276
liczba domów studenckich 4
liczba miejsc w domach studenckich 1138

KADRA NAUKOWA liczba pracowników naukowych 976
liczba profesorów tytularnych 127
liczba doktorów habilitowanych 173
liczba doktorów 520
liczba profesorów wizytujących 5

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ liczba umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi 34
wymiana studentów w ramach Erasmus+ 49
liczba studentów, którzy wyjechali w ramach LLP / Erasmus za granicę w roku akademickim 2014/2015 63
liczba studentów, którzy przyjechali do GUMed-u w ramach LLP / Erasmus w roku akademickim 2014/2015

53

BIBLIOTEKA książki naukowe, w tym kolekcja e-książek około 350 tys.
tomy czasopism drukowanych ponad 105 tys.
czasopisma w wersji elektronicznej około 22 tys.

ŻYCIE STUDENCKIE liczba studenckich kół naukowych 90
organizacje studenckie i studenckie koła zainteresowań 10
ośrodki kultury studenckiej 2
liczba członków Akademickiego Związku Sportowego 274

INWESTYCJE Centrum Medycyny Inwazyjnej 479 mln zł
Centrum Naukowo-Badawcze Medycyny Laboratoryjnej 17,2 mln zł
Budowa i wyposażenie pracowni PET-CT 11,4 mln zł

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów