Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Polecamy > Uczelnia dla społeczeństwa > Zdrowie dla Pomorzan

Zdrowie dla Pomorzan

zdrowie_dla_pomorzan.gif

Zmniejszenie o 40 proc. przedwczesnej umieralności oraz redukcja o 30 proc. ryzyka zachorowalności na choroby nowotworowe i układu sercowo-naczyniowego wśród mieszkańców regionu pomorskiego, to główne cele programu Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych “Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013”. Deklarację w sprawie opracowania tego programu przedstawiciele Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego podpisali 21 lutego 2005 roku.

Do opracowania Programu stworzono Zespół Roboczy składający się z ekspertów reprezentujących instytucje zaangażowane w kreowanie i realizację polityki zdrowotnej w województwie pomorskim: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorski Urząd Wojewódzki, Gdański Uniwersytet Medyczny i Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Na podstawie analiz epidemiologicznych nadano priorytet tym dyscyplinom, w zakresie których stwierdzana jest najwyższa zachorowalność i śmiertelność w naszym województwie. W związku z tym powołano tzw. grupy robocze mające stworzyć opracowania cząstkowe w zakresie organizacji monitorowania i prewencji, oraz diagnostyki i terapii w chorobach nowotworowych, kardiologii, chorobach naczyniowych układu nerwowego, cukrzycy, chorób psychicznych oraz zagadnień z zakresu opieki nad matką i dzieckiem.

Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 745/XL/05 z dnia 14 listopada 2005 r. przyjęto Założenia do Pomorskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego i Chorób Nowotworowych “Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013”.

Aktualnie, na mocy rozszerzonej w dniu 21 lutego 2007 roku Deklaracji projekt realizowany jest przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku oraz Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów