Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Polecamy > Uczelnia dla społeczeństwa > Uczelnia dla społeczeństwa

Uczelnia dla społeczeństwa

Piknik na Zdrowie cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Trójmiasta i okolicPiknik na Zdrowie cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców Trójmiasta i okolic
Medyczny Dzień Nauki odbywa się w ramach Bałtyckiego Festiwalu NaukiMedyczny Dzień Nauki odbywa się w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki
Piknik naukowy w Gdyni w ramach Bałtyckiego Festiwalu NaukiPiknik naukowy w Gdyni w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki

Obok wypełniania swoich podstawowych zadań – kształcenia wysoko kwalifikowanych kadr medycznych i prowadzenia społecznie użytecznych badań naukowych, Gdański Uniwersytet Medyczny (GUMed) uczestniczy również w sprawowaniu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami Pomorza i sąsiadujących regionów jako organ założycielski szpitali klinicznych i innych zakładów opieki zdrowotnej oferujących unikatowe, wysokospecjalistyczne świadczenia zdrowotne.

Nasza Uczelnia wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem władze samorządowe i państwowe, uczestnicząc aktywnie w pracach eksperckich na rzecz organów władzy publicznej. Przykładem szczególnego zaangażowania GUMed jest współpraca z samorządem wojewódzkim w ramach strategicznego programu Zdrowie dla Pomorzan służącego poprawie zdrowotności mieszkańców naszego regionu. Uczelnia uczestniczy aktywnie w pracach nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego, Regionalną Strategią Innowacji oraz Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego.

Działalność naszej Uczelni na rzecz społeczeństwa wyraża się także organizacją inicjatyw służących szerzeniu wiedzy z zakresu profilaktyki chorób i zdrowego stylu życia np. Pikniku na Zdrowie oraz realizacji znanych ogólnopolskich programów profilaktycznych np. Program 400 Miast. Uczelnia uczestniczy również aktywnie w Bałtyckim Festiwalu Nauki, przedsięwzięciu przybliżającemu społeczeństwu tematykę prowadzonych badań naukowych i zwracającemu uwagę na społeczną przydatność badań prowadzonych w naszych laboratoriach.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów