Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Uczelnia > Jednostki międzywydziałowe > Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Widok na budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych z lotu ptakaWidok na budynek Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych z lotu ptaka
Wręczenie dyplomów ukończenia English Langugage CourseWręczenie dyplomów ukończenia English Langugage Course
Kierownik: dr n. hum. Beata Cygan
Adres: Al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk
Tel.: (58) 349 1226 – kierownik,
(58) 349 1127 – sekretariat,
(58) 349 1128 – lektorzy
E-mail: studiumj.obcych@gumed.edu.pl
WWW: www.spnjo.gumed.edu.pl

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych jest integralną jednostką międzywydziałową GUMed. Jej pracownicy przykładają dużą wagę do jakości nauczania i standardów glottodydaktycznych, uwzględniając aspekty specyficzne dla poszczególnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych.

Studentom naszej uczelni oferują lektoraty wybranego języka nowożytnego (aktualnie w ofercie język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, polski dla obcokrajowców) oraz łaciny medycznej. Zajęcia prowadzone są na różnych poziomach zaawansowania według wytycznych Rady Europy.

W ramach konsultacji lektorzy SPNJO służą wszystkim zainteresowanym pomocą w kwestiach językowych. Ponadto pracownicy SPNJO przeprowadzają egzaminy językowe dla studentów (wymiana naukowa, praktyki zagraniczne, studia doktoranckie) oraz pracowników (w ramach specjalizacji i obrony doktoratu).

W ramach działalności komercyjnej SPNJO organizuje kursy języków obcych (ogólne i profilowane) dla pracowników i studentów Uczelni.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów