Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Uczelnia > Wydziały > Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Dziekan: prof. dr hab. Igor Konieczny
Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
Adres: A. Abrahama 58, 80-307 Gdańsk
Tel.: (58) 523 6320, 523 6321, 523 6425
Fax: (58) 523 6430
E-mail: dziekanat@biotech.ug.edu.pl
WWW: www.biotech.ug.edu.pl
W pracowni Zakładu Bakteriologii MolekularnejW pracowni Zakładu Bakteriologii Molekularnej
W pracowni Zakładu Bakteriologii Molekularnej W pracowni Zakładu Bakteriologii Molekularnej
2014-05-27_10-00_IMG_9352.jpg
2014-05-27_11-33_IMG_9719.jpg

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (MWB) jest wspólną jednostką Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Powstał w 1993 roku i prowadzi kształcenie na kierunku biotechnologia. Na Wydziale prowadzone są trzystopniowe studia: 3-letnie studia licencjackie, 2-letnie magisterskie oraz 4-letnie studia doktoranckie. Realizowane są edukacyjne programy międzynarodowe. Kierunek biotechnologia otrzymała od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego tytuł Najlepszego Kierunku Studiów, a Polska Komisja Akredytacyjna przyznała wyróżniającą ocenę jakości kształcenia.

Wydział klasyfikowany jest przez MNiSW w pierwszej kategorii od początku istnienia tej klasyfikacji. W ostatniej klasyfikacji parametrycznej MWB uzyskał kategorię A, zajmując trzecią pozycję wśród jednostek akademickich kształcących w zakresie biologii i biotechnologii.

Zespoły naukowe Wydziału uczestniczą w projektach FNP: TEAM, MPD, HOMING, VENTURES, POMOST, projektach NCBiR oraz projektach realizowanych wspólnie z partnerami zagranicznymi. Prowadzone badania dotyczą mechanizmów warunkujących rozwój procesów chorobowych, molekularnej analizy agresywnych komórek nowotworowych, zastosowania narzędzi biologii molekularnej w diagnostyce chorób metabolicznych, nowotworowych i infekcyjnych, diagnostyki i terapii fotodynamicznej, analizy struktury i funkcji białek wirusowych zaangażowanych w procesy odpowiedzi immunologicznej. Realizowane są badania nad wpływem czynników środowiskowych na strukturę i aktywności białek, udziałem białek opiekuńczych w procesach agregacji, proteolizy i replikacji DNA. Prowadzone są poszukiwania związków pochodzenia roślinnego do walki z patogenami człowieka i roślin, badania w zakresie biotechnologii lipidów roślinnych, prace nad wykorzystaniem bakterii jako czynnika biologicznej ochrony roślin. Prowadzi się badania nad konstrukcją szczepionek przeciwwirusowych nowej generacji. Laboratoria Wydziału są wyposażone w nowoczesną aparaturę, w tym m.in.: najnowszej generacji mikroskopy konfokalne, spektrometry mas, cytometr przepływowy, sekwenator DNA, fermentory, urządzenia do hodowli i krioprezerwacji komórek bakteryjnych, roślinnych i zwierzęcych, ultrawirówki, termocyklery gradientowe oraz Real-Time. Wydział uzyskał duże dotacje na rozwój infrastruktury badawczej, w tym 20 mln zł z programu UE REGPOT na wyposażenie Laboratorium Analiz Biomolekularnych. Zespoły MWB należące do GUMed prowadzą prace badawcze w nowoczesnych laboratoriach, które znajdują się na terenie kampusu GUMed w budynku Trójmiejskiej Akademickiej Zwierzętarni Doświadczalnej. Zespoły MWB należące do UG od końca 2015 roku uzyskają nową nowoczesną infrastrukturę do prowadzenia badań i dydaktyki w nowo wybudowanym budynku Instytutu Biotechnologii UG, który zlokalizowany jest na kampusie UG w Oliwie. Rozwój nowoczesnego zaplecza badawczego pozwoli na prowadzenie zaawansowanych badań i szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej. Pracownicy Wydziału publikują wyniki w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych i są laureatami prestiżowych nagród.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów