Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Aktualności > Najnowsze informacje > Tajemnice z muzealnej półki

Tajemnice z muzealnej półki

09.01.2017

tajemnice..._2017.01.01.jpg
tajemnice..._2017.01.02.jpg

Początek stycznia i koniec przerwy świątecznej oznaczają nieuchronne nadejście zimowej sesji egzaminacyjnej. Studenci wszystkich lat, każdego z wydziałów i kierunków spoglądają z respektem na kalendarz, niezależnie od tego czy ma on formę drukowaną, czy też pojawia się na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego. Szczególnie dla studentów pierwszego roku pierwsze egzaminy są dużym przeżyciem. Z czasem, wobec znacznej ich ilości i doświadczenia nabytego podczas zaliczonych sesji, egzaminacyjne emocje nieco powszednieją. Jednak zawsze, niezależnie od roku studiów i przedmiotu, przygotowanie do egzaminu wymaga przypomnienia materiału i zajrzenia do notatek. W kolejnym odcinku „Tajemnic z muzealnej półki” prezentujemy dwa spośród zeszytów studenckich znajdujących się w kolekcji Muzeum GUMed. Właściciela pierwszego zeszytu nie znamy. Na podstawie zawartości – notatek z ćwiczeń z fizjologii – możemy stwierdzić, że należał do studentki lub studenta drugiego roku (1965/66). Prezentowane notatki powstały zatem około 52 lat temu (o ile weźmiemy pod uwagę roczniki). Zakładem Fizjologii kierował w tym czasie prof. Bożydar Szabuniewicz, którego postać była już uprzednio wspominana w naszym cyklu.

Przedstawiona strona notatek pochodzi z 18 października 1965 r., przedmiotem ćwiczeń była czynność serca żaby. Poza opisem ćwiczenia widoczny jest uzyskany w doświadczeniu rezultat zapisany za pomocą kimografu. Jak widać zeszyt jest mocno zniszczony, tym nie mniej atrament przetrwał próbę czasu, a wyraźne pismo pozwala odczytać notatki.

Drugi z zeszytów, do którego zaglądamy należał do studenta I roku Wydziału Lekarskiego Adama Bilikiewicza, który podczas roku akademickiego 1951/52 (notatki pochodzą z 27 lutego 1952 r). uczestniczył w kursie histologii. Na uwagę zasługują czytelne rysunki, zdradzające talent plastyczny. Są one również przykładem jednego z wielu łączników pomiędzy pokoleniami studentów GUMed. W zmieniającym się dynamicznie świecie, w którym kolejne generacje różni tak wiele rzeczy – podstawę wykształcenia lekarza stanowi opanowanie m.in. histologii.

Zeszyt z notatkami prof. Adama Bilikiewicza przekazała do Muzeum prof. Barbara Iwaszkiewicz-Bilikiewicz, anonimowy zeszyt odnaleziono pośród książek przekazywanych do Biblioteki Głównej GUMed.

Sylwetkę prof. Adama Bilikiewicza przedstawili dr Izabela Łucka i dr Łukasz Szostakiewicz VIII tomie serii „Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku” pod redakcją dr Seweryny Koniecznej. Pozostałe tomy tego cyklu – jest ich już 17, są obowiązkową lekturą na temat dziejów naszej Uczelni. Wszystkim przystępującym do egzaminów lub jak mawiano kiedyś składającym egzaminy, Muzeum GUMed życzy powodzenia!

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów