Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Studia > Stypendia

Stypendia

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
  1. stypendium socjalnego,
  2. stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  3. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  4. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia,
  5. zapomogi.

Student może ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenckim.
Student może ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenckim małżonka i dziecka.

Studenci_z_wymiany_SCOPE_-_wycieczka_do_Łeby.jpg
Zagraniczni_studenci_w_Malborku_-_wymiana_SCOPE.jpg
wroblowa2.JPG
_DSC2308.JPG

Od roku akademickiego 1998/1999 studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mogą uczestniczyć w Programie SOCRATES/Erasmus (od roku 2007/2008 The Lifelong Learnig Programme) w ramach którego mają możliwość odbycia części studiów na uczelniach zagranicznych. W Programie uczestniczyć mogą studenci, doktoranci i pracownicy naukowi Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmacji, Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii.

Aktualnie podpisanych jest 37 umów dwustronnych z uczelniami wyższymi na całym świecie. W ciągu ośmiu lat trwania wymiany na stypendia zagraniczne wyjechało około 430 studentów. Każdy uczestnik wymiany otrzymuje grant, który jest gwarantowany przez Agencję Narodową Programu SOCRATES/Erasmus i ma na celu do pokrycie różnic w kosztach utrzymania pomiędzy Polską a krajem, w którym znajduje się uczelnia partnerska. Uczestnictwo w Programie cieszy się wśród studentów wielkim zainteresowaniem, daje możliwość zarówno uzyskania korzyści naukowych, doskonalenia języków obcych jak i poznania specyfiki kulturowej innych państw europejskich.

Od roku akademickiego 2004/2005 Uczelnia realizuje projekty w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Dzięki współpracy z Nagoya University School of Medicine w ramach Programu NUPACE studenci Wydziału Lekarskiego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii mają również możliwość odbycia części studiów na Uniwersytecie w Nagoya (Japonia). W latach 2001-2004 na stypendiach programu NUPACE w przebywało sześcioro studentów naszej Uczelni.

Studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mogą korzystać z szerokiej oferty stypendialnej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (www.buwiwm.edu.pl). Oferta stypendialna zawiera informacje o możliwości wyjazdów na studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów