Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Uczelnia > Misja

Misja

MISJA_PL.jpg

Gdański Uniwersytet Medyczny, powołany do życia w 1945 roku, nawiązując do XVI i XVII wiecznej tradycji Gimnazjum Akademickiego (Atheneum Gedanense) i Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, za swoje posłannictwo przyjmuje trójstopniowe kształcenie w zawodach medycznych, kształcenie podyplomowe oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biomedycznych, farmaceutycznych, epidemiologii i promocji zdrowia jak też nauk klinicznych oraz wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii medycznych służących diagnostyce i terapii. Uniwersytet, jako organ założycielski szpitali klinicznych aktywnie współuczestniczy w tworzeniu systemu ochrony zdrowia w regionie, zapewniając wysokospecjalistyczne świadczenia diagnostyczno-lecznicze, prowadząc kształcenie ustawiczne kadr medycznych oraz dostarczając ekspertyz i opinii dla władz samorządowych i państwowych. Uniwersytet, kierując się zasadami wolności nauki, humanizmu, etyki i umiłowaniem prawdy, w swojej działalności zespala nauczanie i wychowanie młodzieży, badania naukowe oraz usługi diagnostyczno-lecznicze.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów