Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Aktualności > Kalendarium wydarzeń

Kalendarium wydarzeńAktualne wydarzenia

Data Tytuł Miejsce Kontakt Typ
20-21.01.2017 19 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne Gdańsk   konferencja
9-12.02.2017 13 Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk-Ustka   konferencja
25.03.2017 Interdyscyplinarne leczenie niepłodności. Fizjologiczne aspekty regulacji cyklu miesiączkowego i spermatogenezy Gdańsk tel.: (58) 349 15 20 konferencja
01.04.2017 IX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Nowe trendy w żywieniu klinicznym" Gdynia   konferencja
06.04.2017 Dzień Otwarty GUMed Gdańsk katarzyna.sempolowicz-lipska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza ogólnouczelniana
7-9.04.2017 1 Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Gdańskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii Gdańsk gtss@gumed.edu.pl sympozjum
styczeń-kwiecień 2017 70-lecie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Gdańsk tel.: (58) 349 12 81 impreza ogólnouczelniana
11-13.05.2017 10th Jubilee International Congress of Vascular Dementia Gdańsk icvd2017@90consulting.pl konferencja
26.05.2017 Medyczny Dzień Nauki Gdańsk l.szulc@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza popularno-naukowa
1-3.06.2017 34 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Stomatologicznej PTS Gdańsku protetyka@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 21 05
konferencja
10.06.2017 Piknik na Zdrowie Gdańsk jswierczynska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza popularno-naukowa
22-23.06.2017 Dni otwarte Ogrodu Roślin Leczniczych GUMed Gdańsk orl@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 15 58
tel.: (58) 349 15 59
impreza ogólnouczelniana
20-22.09.2017 III kurs chirurgii ucha i kości skroniowej Gdańsk tel.: (58) 349 31 10 szkolenie podyplomowe
22-23.09.2017 Polsko-Belgijskie Seminarium Oto-radiologiczne Gdańsk tel.: (58) 349 31 10 konferencja

Minione wydarzenia

14.01.2017 Koncert Noworoczny Gdańsk info@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza ogólnouczelniana
15.12.2016 Dzień Wykładu Gdańsk rektor@gumed.edu.pl impreza ogólnouczelniana
9-10.12.2016 XXIV Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Gdańsk 24konferencja@gumed.edu.pl konferencja
1-3.12.2016 VIII Konferencja Dydaktyczna Czasopisma "Choroby Serca i Naczyń" Sopot chorobyserca2016@viamedica.pl konferencja
2.12.2016 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed Gdańsk dwnoz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 41
tel.: (58) 349 12 45
impreza ogólnouczelniana
2.12.2016 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed – kierunek analityka medyczna Gdańsk dfarma@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 83
tel.: (58) 349 12 97
impreza ogólnouczelniana
2.12.2016 Choroby rzadkie wokół nas Gdańsk chorobyrzadkie@uck.gda.pll konferencja
25-27.11.2016 BioChemMed Session Gdańsk   konferencja
18.11.2016 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego GUMed – Oddział Stomatologiczny Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 66
tel.: (58) 349 10 63
impreza ogólnouczelniana
5.11.2016 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego GUMed – kierunek lekarski Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 66
impreza ogólnouczelniana
27-29.10.2016 VI Międzynarodowe Dni Trzustkowe Gdynia szkolenia@termedia.pl konferencja
28.10.2016 I Pomorska Naukowo-Szkoleniowa Konferencja dla ratowników medycznych Paramedic 2016 Gdańsk csr@dan-med.com.pl konferencja
20-22.10.2016 XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Sopot 15zjazdptnt@viamedica.pl konferencja
21-22.10.2016 Kompleksowe Leczenie Otyłości – od dietetyka do plastyka Gdańsk kondej@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 30 40
ekiszka@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 61
konferencja
15.10.2016 On pije, ona się leczy. Problemy kobiet współuzależnionych Gdańsk fundacja.trzezwosc.gd@gmail.com konferencja
14.10.2016 Promocje doktorskie Gdańsk deanmed@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 06
impreza ogólnouczelniana
10.10.2016 Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych Gdańsk biblsekr@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 40
konferencja
8.10.2016 V Pomorska Jesień Internistyczna Gdańsk kolagenoza@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 28 32
konferencja
7.10.2016 Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Gdańsk info@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza ogólnouczelniana
5-6.10.2016 Forum Młodych Chirurgów "Gdańskie Dni Sztuki Chirurgicznej" Gdańsk   konferencja
30.09.2016 Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego GUMed w roku akademickim 2016/2017 – kierunek lekarski Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 06
impreza ogólnouczelniana
29.09.2016 Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego GUMed w roku akademickim 2016/2017 – Oddział Stomatologiczny Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 66
tel.: (58) 349 10 63
impreza ogólnouczelniana
29.09.2016 Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed Gdańsk dfarma@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 83
tel.: (58) 349 12 97
impreza ogólnouczelniana
29.09.2016 Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed Gdańsk dwnoz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 41
tel.: (58) 349 12 45
impreza ogólnouczelniana
29.09.2016 Światowe innowacje łączące medycynę, inżynierię oraz technologię w diagnozowaniu i terapii autyzmu Rzeszów   konferencja
22-24.09.2016 Etyka w medycynie – między teorią a praktyką Gdańsk konferencja-etyka@gumed.edu.pl
zakladetyki@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 14 86
konferencja
23-24.09.2016 Wyzwania dla gastroenterologii dziecięcej w kompleksowej terapii schorzeń XXI wieku Gdańsk pediatria@gumed.edu.pl
bkam@gumed.edu.pl
tel.: (58) 764 04 40
konferencja
23.09.2016 V Konferencja Vilnius-Gdansk Meeting on Hypertension, Kidney Disease and Cardiovascular Protection Gdańsk vilnius@viamedica.pl konferencja
16-18.06.2016 I Bałtyckie Spotkania Ortopedyczne Gdańsk   konferencja
16-17.06.2016 Dni otwarte Ogrodu Roślin Leczniczych GUMed Gdańsk orl@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 15 58
tel.: (58) 349 15 59
impreza ogólnouczelniana
11.06.2016 Piknik na Zdrowie Gdańsk jswierczynska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza popularno-naukowa
2-4.06.2016 Konferencja na temat chorób śródmiąższowych płuc Gdańsk   konferencja
4.06.2016 Kurs pt. “Funkcje, parafunkcje i dysfunkcje układu stomatognatycznego” Gdańsk ptsgda@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 35
konferencja
27-28.05.2016 XXX Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna Gdańsk oskk.gumed@gmail.com konferencja
20.05.2016 Medyczny Dzień Nauki Gdańsk jsliwinska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza popularno-naukowa
13-14.05.2016 Obchody 10-lecia istnienia Wydziału Nauk o Zdrowiu z OP i IMMiT Gdańsk dorotaw@gumed.edu.pl impreza ogólnouczelniana
12-14.05.2016 II Europejskie Forum Nadciśnienia Tętniczego Gdańsk   konferencja
13.05.2016 Nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Abassowi Alaviemu Gdańsk tel.: (58) 349 12 09 impreza ogólnouczelniana
27-29.04.2016 24 Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa ISSC Gdańsk am.sob@gumed.edu.pl
kom.: 695 962 969
konferencja
23.04.2016 Współpraca Lekarza i Farmaceuty Gdańsk przewodniczący.gdansk@mf.edu.pl konferencja
16.04.2016 Gdańskie Spotkania z Etyką Lekarską pod hasłem “Prawa sumienia, a misja zawodu lekarza” Gdańsk   konferencja
12-13.04.2016 Dni Otwarte GUMed Gdańsk info@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza ogólnouczelniana
8.04.2016 Medycy dla Afryki Gdańsk agatalukasik@gumed.edu.pl
akorda@gumed.edu.pl
konferencja
2.04.2016 Spotkania z Pediatrią I Edycja Gdańsk magda.bzgr@gumed.edu.pl konferencja
18-20.03.2016 Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii "Operacja Trójząb vol.2" Gdańsk   konferencja
5-7.02.2016 Winter Atopy School Słupsk-Ustka   konferencja
21-22.01.2016 Studenci zagraniczni w Polsce 2016 Gdańsk   konferencja
16.01.2016 Koncert Noworoczny Gdańsk info@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza ogólnouczelniana
15.12.2015 Dzień Wykładu Gdańsk agasom@gumed.edu.pl impreza ogólnouczelniana
5.12.2015 Posiedzenie naukowo-szkoleniowe Oddziału Gdańskiego PTS; Nowy wymiar radiologii stomatologicznej Gdańsk ptsgda@gumed.edu.pl konferencja naukowo-szkoleniowa
1.12.2015 Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków odurzających a profilaktyka i interwencje medyczne Gdańsk m.dabrowska@terapiapoznawcza.org konferencja
27.11.2015 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed Gdańsk dwnoz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 41
tel.: (58) 349 12 45
impreza ogólnouczelniana
21.11.2015 Konferencja szkoleniowa Alergologia Serce i Płuca 2015 Gdańsk d.matkowski@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 26 25
konferencja
20.11.2015 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego GUMed – Oddział Stomatologiczny Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 66
tel.: (58) 349 10 63
impreza ogólnouczelniana
13.11.2015 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed – kierunek Analityka medyczna Gdańsk dfarma@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 83
tel.: (58) 349 12 97
impreza ogólnouczelniana
7.11.2015 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego GUMed – kierunek Lekarski Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 66
impreza ogólnouczelniana
23.10.2015 Promocje doktorskie Gdańsk deanmed@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 06
impreza ogólnouczelniana
22.10.2015 Jubileusz Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańsk   konferencja
10.10.2015 V Pomorska Jesień Internistyczna Gdańsk zzdroj@gumed.edu.pl
kolagenoza@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 28 32
konferencja
10.10.2015 Zebranie jubileuszowe Zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów-Chirurgów Głowy i Szyi poświęcone 70-leciu Kliniki Otolaryngologii GUMed Gdańsk orlamg@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 31 10
konferencja
9.10.2015 Gdańska Konferencja Stomatologiczna “Ważne problemy współczesnej stomatologii” Gdańsk tel.: (58) 349 12 35
tel.: (58) 349 21 21
konferencja
8.10.2015 Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 Gdańsk info@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza ogólnouczelniana
25-26.09.2015 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kobieta w Zdrowiu i Chorobie Gdańsk   konferencja
25.09.2015 Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego GUMed – kierunek Lekarski Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 06
impreza ogólnouczelniana
25.09.2015 Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed Gdańsk dwnoz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 41
tel.: (58) 349 12 45
impreza ogólnouczelniana
24.09.2015 Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego GUMed – Oddział Stomatologiczny Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 66
tel.: (58) 349 10 63
impreza ogólnouczelniana
24.09.2015 Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed Gdańsk dfarma@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 83
tel.: (58) 349 12 97
impreza ogólnouczelniana
7-9.09.2015 XXXIII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych Gdańsk konfbibl@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 40
konferencja
6-8.09.2015 12th International Congress of the Polish Neuroscience Society Gdańsk ekiszka@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 61
konferencja
3-5.09.2015 XII Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Gdańsk nerka@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 25 05
konferencja
18-19.06.2015 Dni otwarte Ogrodu Roślin Leczniczych GUMed Gdańsk orl@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 15 58
tel.: (58) 349 15 59
impreza ogólnouczelniana
11-13.06.2015 "Postępy w diagnostyce i leczeniu zespołu wielotorbielowatych jajników (PCOS)" Gdańsk olarynio@gumed.edu.pl
kom.: 784 342 128
konferencja
13.06.2015 Piknik na Zdrowie Gdańsk jswierczynska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza popularno-naukowa
29-30.05.2015 XXIX Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna Gdańsk alicja.g@gumed.edu.pl
oskk@op.pl
konferencja
23.05.2015 Posiedzenie naukowo-szkoleniowe PTS Gdańsk tel.: (58) 349 12 35 konferencja naukowo-szkoleniowa
22.05.2015 Medyczny Dzień Nauki Gdańsk jsliwinska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza popularno-naukowa
22.05.2015 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed – kierunek Farmacja Gdańsk dfarma@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 83
tel.: (58) 349 12 97
impreza ogólnouczelniana
8-9.05.2015 II Ogólnopolska Konferencja "Neurodegeneracje" Sopot   konferencja
23-25.04.2015 23rd International Student Scientific Conference Gdańsk am.sob@gumed.edu.pl
r.trzcinski@gumed.edu.pl
konferencja
17-18.04.2015 II Konferencja Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej Gdynia konferencja@pasd.pl konferencja
10.04.2015 Dzień Otwarty GUMed Gdańsk info@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza ogólnouczelniana
28.03.2015 Kobieta a alkohol Gdańsk   konferencja naukowo-szkoleniowa
28.03.2015 Konferencja Medycy dla Afryki Gdańsk agatalukasik@gumed.edu.pl
yasmina.abdulaziz@gumed.edu.pl
kom.: 609 897 120
konferencja
5-8.02.2015 Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk/Ustka rnowicki@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 25 90
kom.: 501 032 994
konferencja
17.01.2015 Zebranie naukowe Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Gdańsk jfoerster@gumed.edu.pl
kom.: 603 067 235
konferencja
16-17.01.2015 XI Gdańskie Repetytorium Nefrologiczne – Post ASN Meeting Gdańsk nerka@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 25 05
konferencja
10.01.2015 Koncert Noworoczny Gdańsk info@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza ogólnouczelniana
16.12.2014 Dzień Wykładu Gdańsk agasom@gumed.edu.pl impreza ogólnouczelniana
28.11.2014 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed Gdańsk dwnoz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 41
tel.: (58) 349 12 45
impreza ogólnouczelniana
26.11.2014 Zebranie naukowo-szkoleniowe Towarzystwa Internistów Polskich Gdańsk tel.: (58) 349 25 05 konferencja
22.11.2014 Konferencja naukowo-szkoleniowa dla lekarzy praktyków "Serce i płuca 2014" Gdańsk cardio1@gumed.edu.pl
tel.: (58) 346 12 01
konferencja
14.11.2014 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed – kierunek Analityka medyczna Gdańsk dfarma@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 83
tel.: (58) 349 12 97
impreza ogólnouczelniana
6-8.11.2014 XIX Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych Polskiej Akademii Nauk Gdańsk rt.smolenski@gumed.edu.pl
konferencja
25.10.2014 Zaburzenia mowy u dzieci I młodzieży – aspekty medyczne, logopedyczne i psychologiczne Gdańsk pilar@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 23 90
konferencja
23.10.2014 Uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego nauk medycznych i doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych oraz promocji na stopień naukowy doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu i doktora nauk farmaceutycznych Gdańsk tel.: (58) 349 10 04
tel.: (58) 349 10 54
impreza ogólnouczelniana
16-18.10.2014 XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego Sopot lupus@gumed.edu.pl zjazd
10.10.2014 Impreza integracyjna we Wróblówce Gdańsk info@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza ogólnouczelniana
8.10.2014 Inauguracja roku akademickiego Gdańsk rektor@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 00
impreza ogólnouczelniana
3.10.2014 Obrady Polsko-Litewskie skupiające się wokół problemów nadciśnienia tętniczego, chorób nerek i prewencji chorób układu krążenia Sopot lupus@gumed.edu.pl konferencja
1-3.10.2014 Targi Medyczne Gdańsk karolina.zawilska@gumed.edu.pl
kom.: 608 180 403
targi
26-27.09.2014 27 Ogólnopolska Konferencja Psychiatrii Dzieci i Młodzieży – "Nowe diagnozy, nowe terapie" Gdańsk ekiszka@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 61
konferencja
26.09.2014 Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego GUMed w roku akademickim 2013/2014 – kierunek Lekarski Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 06
impreza ogólnouczelniana
26.09.2014 Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i wieczorowych I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed w roku akademickim 2014/2015 Gdańsk dwnoz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 41
tel.: (58) 349 12 45
impreza ogólnouczelniana
25.09.2014 Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego GUMed w roku akademickim 2013/2014 – Oddział Stomatologiczny Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 66
tel.: (58) 349 10 63
impreza ogólnouczelniana
25.09.2014 Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed Gdańsk dfarma@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 83
tel.: (58) 349 12 97
impreza ogólnouczelniana
18-20.09.2014 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych Gdańsk tel.: (22) 642 09 40 zjazd
20.09.2014 Rola leczenia żywieniowego w chirurgii dzieci Gdańsk tel.: (22) 642 09 40 sympozjum
20-21.09.2014 “Ultrasonography as the early diagnostic method of invasive fungal infections” Gdańsk kwojtek@gumed.edu.pl, edrozynska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 29 22
kurs
17-18.09.2014 Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum "Anomalie naczyniowe głowy i szyi" z okazji 60-lecia istnienia Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed Gdańsk tel.: (22) 642 09 40 sympozjum
5-6.09.2014 Dermatologia, Wenerologia i Alergologia 2014 Sopot dermatologia2014@viamedica.pl
tel.: (58) 320 94 94
konferencja
27.06.2014 Doktorat honoris causa dla prof. Stefana Raszei Gdańsk rektor@gumed.edu.pl impreza ogólnouczelniana
13-14.06.2014 Warsztaty Praktyczne z zakresu Metod Interwencyjnych Medycyny Bólu i Neuromodulacji Gdańsk kontakt@medycynabolu.com.pl
kom.: 605 334 609
konferencja
14.06.2014 Piknik na Zdrowie Gdańsk jswierczynska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza popularno-naukowa
12-13.06.2014 Dni otwarte Ogrodu Roślin Leczniczych GUMed Gdańsk orl@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 15 58
tel.: (58) 349 15 59
impreza ogólnouczelniana
6.06.2014 Podsumowanie realizacji projektu Krajowe Centrum Diagnostyki i Leczenia Hipercholesterolemii Rodzinnej Gdańsk   konferencja
29-31.05.2014 II Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Toksyna botulinowa w praktyce neurologicznej Gdańsk jaroslawek@gumed.edu.pl konferencja
04.03.2014 –
30.05.2014
Wystawa w Bibliotece Głównej: Andreasa Vesaliusa Traktat o budowie ciała ludzkiego; De humani corporis fabrica Gdańsk blfsiek@gumed.edu.pl wystawa
23.05.2014 Medyczny Dzień Nauki Gdańsk jsliwinska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza popularno-naukowa
16-17.05.2014 XXVIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna Gdańsk oskk@op.pl
kom.: 502 904 810
konferencja
10.05.2014 Farmaceuta w interakcjach, Konkurs Umiejętności Klinicznych Gdańsk malgorzata.czubaszek@gumed.edu.pl
kom.: 514 398 598
konferencja
24-26.04.2014 22nd International Students’ Scientific Conference Gdańsk elamusiatowicz@gumed.edu.pl konferencja
25-26.04.2014 I Międzynarodowy Kongres: Dermatologia bez granic! Białowieża rnowicki@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 25 90
tel.: (58) 349 25 80
konferencja
26.04.2014 Sympozjum Kariera Farmaceuty, VIII edycja Gdańsk filipdybowski@mfgdansk.pl sympozjum
12.04.2014 Alkoholowy zespół płodowy /FAS/- problem interdyscyplinarny Gdańsk   konferencja
12.04.2014 Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle Gdynia magdapieszko@gumed.edu.pl konferencja
1.03.2014 Medycy dla Afryki Gdańsk agatalukasik@gumed.edu.pl
kom.: 609 897 120
konferencja
22.02.2014 Koncert Noworoczny Gdańsk info@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza ogólnouczelniana
14.02.2014 Mity i stereotypy cyfrowego pokolenia kontra medycyna oparta na faktach Gdańsk biuro@terapiapoznawcza.org konferencja
6-9.02.2014 Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk/Ustka rnowicki@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 25 90
kom.: 501 032 994
konferencja
17-18.01.2014 16 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne Gdańsk gsk@gumed.edu.pl
tel.: (58) 341 76 69
konferencja
29.11.2013 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed Gdańsk dwnoz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 41
tel.: (58) 349 12 45
impreza ogólnouczelniana
22.11.2013 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego GUMed – Oddział Stomatologiczny Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 66
tel.: (58) 349 10 63
impreza ogólnouczelniana
15.11.2013 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed – kierunek Analityka medyczna Gdańsk dfarma@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 83
tel.: (58) 349 12 97
impreza ogólnouczelniana
9.11.2013 Dyplomatorium absolwentów Wydziału Lekarskiego GUMed – kierunek Lekarski Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 66
impreza ogólnouczelniana
11.10.2013 Impreza integracyjna w Karczmie Trzy Dęby Gdańsk info@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza ogólnouczelniana
8.10.2013 Inauguracja roku akademickiego Gdańsk rektor@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 00
impreza ogólnouczelniana
30.09.2013 Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed Gdańsk dfarma@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 83
tel.: (58) 349 12 97
impreza ogólnouczelniana
26-28.09.2013 Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. W dwudziestolecie śmierci prof. Tadeusza Kielanowskiego Gdańsk etykawmedycynie@gumed.edu.pl konferencja
27.09.2013 Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego GUMed w roku akademickim 2013/2014 – kierunek Lekarski Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 06
impreza ogólnouczelniana
26.09.2013 Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Lekarskiego GUMed w roku akademickim 2013/2014 – Oddział Stomatologiczny Gdańsk wsikorska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 10 66
tel.: (58) 349 10 63
impreza ogólnouczelniana
25.09.2013 Immatrykulacja studentów I roku studiów stacjonarnych i wieczorowych I stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMed w roku akademickim 2013/2014 Gdańsk dwnoz@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 41
tel.: (58) 349 12 45
impreza ogólnouczelniana
16-20.09.2013 XIX Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie Jastrzębia Góra kkzmbm@mimuw.edu.pl konferencja
27-30.06.2013 XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Słupsk zjazdanatomiczny@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 61
zjazd
28-29.06.2013 I Uniwersyteckie Mistrzostwa Polski o puchar Rektora w zawodach sportowych ratownictwa medycznego Łubiana, Garczyn lyzwinski@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 81
zawody sportowe
22.06.2013 V Gdański Marsz po Zdrowie Gdańsk kardio2@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 39 10
impreza popularno-naukowa
20-21.06.2013 XIV Ogólnopolskie Warsztaty Cytogenetyki Hematoonkologicznej Gdańsk 14warsztaty@gmail.com warsztaty
8.06.2013 Piknik na Zdrowie Gdańsk jswierczynska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza popularno-naukowa
24-25.05.2013 7th Polish-German Symposium on Pharmaceutical Sciences "Interdisciplinary research for pharmacy" Gdańsk ekiszka@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 61
sympozjum
24.05.2013 Medyczny Dzień Nauki Gdańsk jsliwinska@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 11 63
impreza popularno-naukowa
17-18.05.2013 XXVII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna Gdańsk oskk@op.pl
tel.: 502 904 810
konferencja
11-12.05.2013 Mistrzostwa Polski Uczelni Medycznych w Siatkówce Plażowej Gdańsk lyzwinski@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 12 81
zawody sportowe
21.04.2013 II Bieg Lekarza Gdańsk skori@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 37 80
zawody sportowe
20.04.2013 "Żywienie drogą przewodu pokarmowego" Gdynia magdapieszko@gumed.edu.pl konferencja
12.04.2013 Urazy zębów. Doświadczenia europejskich ekspertów w leczeniu dzieci i młodzieży – II edycja Sopot pedodont@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 21 03
konferencja
5-6.04.2013 "Rak wątrobowokomórkowy – od podejrzenia do leczenia" Gdańsk hcc2013@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 30 32
konferencja
2.03.2013 Światowy Dzień Chorób Rzadkich Gdańsk apaturej@gumed.edu.pl konferencja
27.02.2013 Joachim Oelhaf i jego następcy. W 400-lecie pierwszej publicznej sekcji zwłok w Polsce Gdańsk blfsiek@gumed.edu.pl konferencja
6-10.02.2013 Akademia Dermatologii i Alergologii Słupsk/Ustka rnowicki@gumed.edu.pl
tel.: (58) 349 25 90
kom.: 501 032 994
konferencja
18-19.01.2013 15 Gdańskie Spotkania Kardiochirurgiczne Gdańsk gsk@gumed.edu.pl
tel.: (58) 341 76 69
konferencja
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów