Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Uczelnia > Wybory Władz 2008 > Wyniki wyborów 2008

Wyniki wyborów 2008

Gdańsk, 12.06.2008 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza
Akademii Medycznej w Gdańsku

WYNIKI WYBORÓW
do organów jednoosobowych i kolegialnych
Akademii Medycznej w Gdańsku
na kadencję 2008 – 2012

REKTOR Prof. dr hab. n. med.
JANUSZ MORYŚ
PROREKTORZY
DS. NAUKI Prof. dr hab. n. farm.
Małgorzata Sznitowska
DS. STUDENCKICH Dr hab. n. med.
Barbara Kamińska
DS. KLINICZNYCH Prof. dr hab. n. med.
Zbigniew Zdrojewski
DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ Prof. dr hab. n. med.
Jacek Bigda

WYBIERALNI CZŁONKOWIE SENATU

Przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

z Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Anna Balcerska
Dr hab. Walenty Nyka, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski
Dr hab. Marian Smoczyński, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz
Prof. dr hab. Michał Woźniak
Prof. dr hab. Bogdan Wyrzykowski

z Oddziału Stomatologicznego

Dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.

z Wydziału Farmaceutycznego

Prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka
Prof. dr hab. Franciszek Sączewski

z Oddziału Medycyny Laboratoryjnej

Dr hab. Apolonia Rybczyńska, prof. nadzw.

z Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dr hab. Andrzej Basiński, prof. nadzw.
Prof. dr hab. Wiesława Łysiak-Szydłowska

z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i AMG

Dr hab. Michał Obuchowski

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

z Wydziału Lekarskiego

Dr Krystian Adrych
Dr Jacek Brodzicki
Dr Jerzy Dziewiątkowski
Dr Iwona Trzebiatowska

z Oddziału Stomatologicznego

Dr Janina Śramkiewicz

z Wydziału Farmaceutycznego

Dr Aleksandra Chmielewska
Dr Piotr Migas

z Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dr Marzena Zarzeczna-Baran

Przedstawiciele nauczycieli akademickich z jednostek niewchodzących w skład wydziału

Dr Wacław Nahorski
Mgr Wojciech Łojek

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Mgr Barbara Olszewska

Przedstawiciele studentów:

Maciej Denisiuk, WL
Anna Kaźmierczak, WL
Adam Kowalczyk, WL
Lech Marciszyn, OS
Paweł Klikowicz, WNoZ
Natalia Meszko, WNoZ
Arkadiusz Opara, WF
Krzysztof Sołłohub, WF

Przedstawiciel doktorantów:

Mgr Anna Piskorz

WYDZIAŁ LEKARSKI

DZIEKAN Dr hab. med. Janusz SIEBERT, prof. nadzw.
PRODZIEKANI Prof. dr hab. Wojciech Biernat
Dr hab. Maria Dudziak, prof. nadzw.
Dr hab. Przemysław Kowiański
Dr hab. Waldemar Narożny, prof. nadzw.

Kierownik Oddziału Stomatologicznego
Dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.

WYBIERALNI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Dr Zbigniew Bohdan
Dr Marta Chełmińska
Lek. Wiesław Cubała
Dr Piotr Czarniak
Dr Alicja Dąbrowska-Kugacka
Dr Maria Dąbrowska-Szponar
Dr Paweł Dutka
Dr Katarzyna Emerich
Dr Jarosław Furmański
Dr Tomasz Gorczyński
Dr Jacek Gwoździewicz
Dr Maria Janiak
Dr Maciej Kempa
Dr Krzysztof Konopa
Dr Ewa Kossowska
Dr Barbara Kręglewska
Dr Aida Kusiak
Dr Marian Łukiański
Dr Marcin Markuszewski
Dr Stefan Popadiuk
Lek. Mariusz Siemiński
Dr Wojciech Sobiczewski
Dr Hubert Wichowicz
Dr Sławomir Wójcik
Dr Henryk Zawadzki

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Halina Hałoń
Mgr inż. Anna Grygorowicz
Mgr Elżbieta Kraszewska
Mgr Mirosława Modrzewska
Dr Jolanta Paradziej-Łukowicz
Lek.wet. Grażyna Peszyńska-Sularz
Dr Barbara Strzelczyk

Przedstawiciele studentów:
Uczelniany Samorząd Studencki zgłasza 35 przedstawicieli studentów do Rady Wydziału Lekarskiego. Aktualnie zgłoszono następujące osoby:

Magdalena Dettlaff
Grzegorz Jończyk
Tomasz Kalasiński
Mariusz Kargol
Anna Kaźmierczak
Adrian Kiepuszewski
Maria Kończalik
Monika Krzykalska
Julita Kuriata
Lech Marciszyn
Natalia Paszko
Arkadiusz Patyk
Łukasz Podlewski
Dawid Przewoski
Aneta Sadoń
Ewa Sobczak
Piotr Szemis
Ingrid Wenzel

Przedstawiciele doktorantów:

Lek. Magdalena Drożyńska-Duklas
Mgr Leszek Pawłowski
Mgr Anna Piskorz
Mgr Piotr Ulko
Lek. Piotr Winczura

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZY

DZIEKAN Dr hab. n. farm. Wiesław SAWICKI
PRODZIEKANI Dr hab. Tomasz Bączek
Dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska, prof. nadzw.
Dr hab. Apolonia Rybczyńska, prof. nadzw.

WYBIERALNI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

Przedstawiciele nauczycieli akademickich nie będących na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Dr Anita Bułakowska
Dr Katarzyna Gobis
Mgr Rafał Hałasa
Dr Anita Kornicka
Dr Piotr Kowalski
Dr Marcin Marszałł
Dr Bartosz Wielgomas

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Stefania Ners
Tomasz Skrzyniecki

Przedstawiciele studentów:

Michał Burdyński
Michał Chrostowski
Dominika Drzewiecka
Krzysztof Kwaśniewicz
Karolina Łosińska
Beata Pieczyńska
Katarzyna Szymkowska

Przedstawiciele doktorantów:

Mgr Agata Szeffler

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU

DZIEKAN Prof. dr hab. Piotr Lass
PRODZIEKANI Dr hab. Andrzej Basiński, prof. nadzw.
Dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska
Dr Rita Hansdorfer-Korzon

WYBIERALNI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego:

Dr Waldemar Budziński
Dr Janina Książek
Dr Wiesława Nyka
Dr Marzena Zarzeczna-Baran

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Agnieszka Szczepaniak

Przedstawiciele studentów:

Paweł Klikowicz
Natalia Meszko
Wojciech Sarna
Dorota Skowrońska
Sandra Wincz

Przedstawiciele doktorantów:

Mgr Katarzyna Gierat-Haponiuk

MIĘDZYUCZELNIANY WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII UG i AMG

DZIEKAN Prof. dr hab. Ewa ŁOJKOWSKA
PRODZIEKANI Prof. dr hab. Igor Konieczny
Prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski

Przewodnicząca
Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. Anna Balcerska

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów