Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Badania naukowe > Wybrane zespoły badawcze > Wybrane zespoły badawcze

Wybrane zespoły badawcze


W przeddzień nowego roku akademickiego 2010/11 ogłoszony został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ranking jednostek naukowych w Polsce. Z radością oraz dumą przyjęliśmy do wiadomości, że w najwyższej kategorii znalazły się wszystkie cztery wydziały naszej Uczelni: Lekarski, Nauk o Zdrowiu, Farmaceutyczny oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (zorganizowany przez GUMed i Uniwersytet Gdański), przy czym te dwa ostatnie wydziały wysunęły się na zdecydowanie czołowe miejsca w swoich kategoriach. Poziom kształcenia na naszej Uczelni jest również wysoki, o czym świadczą nie tylko opinie o naszych absolwentach wyrażane przez pracodawców, ale także pierwsze miejsca zdobywane w zestawieniach państwowych egzaminów lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Oczywiście wysoka ocena zobowiązuje i nie możemy ustawać w rozwoju kadr naukowych w Uczelni, rozbudowie infrastruktury badawczej oraz dydaktycznej.

Nauka w GUMed tworzona jest przez blisko 770 pracowników naukowo-dydaktycznych oraz 63 doktorantów. W roku 2010 opublikowano 1329 prac naukowych pełnotekstowych, 889 streszczeń, a liczba cytowań wyników badań to około 6 000 na rok. Coraz prężniej rozwija się nasza współpraca z otoczeniem biznesowym, szczególnie z przemysłem farmaceutycznym. Nad transferem technologii czuwa świetnie rozwijający się Business Point, jednostka powołana w ramach realizacji wspólnie z dwoma trójmiejskimi parkami technologicznymi projektu Nauka i Business, finansowanego z funduszy UE.

Badania naukowe w GUMed koncentrują się w obszarze nauk medycznych i farmaceutycznych, ale także biologicznych, chemicznych i społecznych. Aby przybliżyć tematykę badawczą i osiągnięcia naszych naukowców poniżej zostają zaprezentowane niektóre z naszych wyróżniających się zespołów badawczych.

Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów