Orzeł Biały
Gdański Uniwersytet Medyczny
Na komputerze nie ma zainstalowanej wtyczki Flash
Jesteś tutaj: Start > Badania naukowe > Projekty NCBiR

Projekty NCBiR


Program LIDERRak piersi - zrozumieć, by leczyć Tytuł projektu: Analiza wybranych czynników molekularnych związanych
z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi.

 • Kierownik projektu: dr Anna Żaczek
 • Termin realizacji: 01.05.2010 – 30.04.2013
 • Główny cel projektu: Badanie czynników molekularnych związanych z inwazją
  i przerzutowaniem u chorych na raka piersi.
 • Strona internetowa projektu: www.lider.gumed.edu.pl


Tytuł projektu: Rekombinowane endospory Bacillus subtilis jako jadalna szczepionka przeciw zakażeniom Clostridium difficile.

 • Kierownik projektu: dr Krzysztof Hinc
 • Termin realizacji: 01.11.2011 – 30.10.2014
 • Główny cel projektu: Opracowanie jadalnej szczepionki przeciw zakażeniom bakterią Clostridium difficile.
 • Strona internetowa projektu: www.spory.gumed.edu.pl/17970.html


Projekty RozwojoweTytuł projektu: Przetrwalniki B. subtilis jako nośniki antygenów w doustnych szczepionkach.

 • Kierownik projektu: dr hab. Michał Obuchowski, prof. nadzw.
 • Termin realizacji: 01.12.2010 – 30.11.2013
 • Główny cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i skonstruowanie systemu wektorów i szczepów Bacillus subtilis umożliwiających wydajne i wygodne wykorzystanie przetrwalników jako nośników antygenów białkowych zdolnych do pobudzania specyficznej odpowiedzi odpornościowej przez ich doustne podane zwierzętom doświadczalnym. Przetrwalniki mogą być nośnikiem szczepionki stosowanej również do immunizacji ludzi. Zastosowanie przetrwalników B. subtilis jako nośnika umożliwia rezygnację z adjuwanta ponieważ obecność przetrwalników pobudza niespecyficznie układ odpornościowy. Opracowane wektory wraz z odpowiednimi szczepami B. subtilis umożliwią w przyszłości wygodne klonowanie innych białek stanowiących antygen przez przyszłych użytkowników opisanego systemu. Skuteczność ich działania będzie oceniana, w ramach realizacji niniejszego projektu, dzięki złożonej analizie ekspresji heterologicznych białek oraz odpowiedzi immunologicznej u zwierząt doświadczalnych otrzymujących rekombinowane przetrwalniki. Proponowany system wektorów i towarzyszących im szczepów B. subtilis może zostać wykorzystany przy opracowywaniu metody immunizacji przeciwko dowolnemu białku, które może być wydajnie syntetyzowane w komórkach bakterii. Antygeny białkowe, których immunogenność jest związana z post-translacyjnymi modyfikacjami białka będą mogły być stosowanie jedynie w ograniczonym zakresie.


Tytuł projektu: Nowe techniki medyczne oparte o immunoterapię.

 • Kierownik projektu: dr hab. Piotr Trzonkowski, prof. nadzw.
 • Termin realizacji: 01.01.2011 – 30.12.2013
 • Główny cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie do leczenia nowatorskich terapii opartych o leczenie komórkami układu odpornościowego. W projekt zaangażowane są dwa ośrodki: Gdański Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W badaniu opracowane będą następujące algorytmy immunoterapii komórkowej:

  1. “Szczepionka Tregs” przeciw cukrzycy typu I. Badanie obejmuje dzieci z rozpoznaną cukrzycą typu 1 w okresie “prediabetes”, u których podaje się sztucznie namnożone limfocyty regulatorowe T CD4+CD25+. Ich rola ma polegać na zahamowaniu procesu niszczenia trzustki i maksymalnemu wydłużeniu czasu, w którym pacjenci nie będą musieli przyjmować insuliny i będą pozostawać bez objawów choroby.
  2. Terapia komórkowa przewlekłej białaczki limfocytowej przy pomocy autologicznych komórek dendrytycznych i małych dawek cyklofosfamidu. Metoda ta polega na eliminacji komórek nowotworowych przy pomocy odpowiednio przygotowanych ex vivo własnych komórek układu odpornościowego – komórek dendrytycznych.
  3. Doświadczenia w tym projekcie pozwolą na integrację polskich ośrodków zajmujących się immunoterapią adoptywną oraz stworzenie standardów leczenia zgodnych z europejskimi normami, tj. Dyrektywą Unii Europejskiej 2003/94/WE oraz 2002/98/EC, a także Europejskim podręcznikiem “dobrej praktyki” (EU GMP manual).
Gdański Uniwersytet Medyczny
80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel.: (58) 349 11 11
 
Rektor GUMed
Rzecznik prasowy
Redakcja WWW
Promocja
Dla pacjentów